Furosemide

Furosemide is sinds 1964 internationaal op de markt.
Het is op recept verkrijgbaar onder de merknamen Lasiletten en Lasix en het merkloze Furosemide.
Het is te verkrijgen in tabletten, in capsules met vertraagde afgifte, in injecties en in infusen.

Wat doet dit middel en waarbij wordt het gebruikt?

Furosemide behoort tot de groep geneesmiddelen die lis-plasmiddelen wordt genoemd.
Het voert overtollig vocht snel af en verlaagt de bloeddruk.
Artsen schrijven het voor bij:

Hartfalen
Bij hartfalen (decompensatio cordis) is de pompkracht van het hart verzwakt.
Het bloed wordt niet meer goed rondgepompt.
U bent daardoor sneller moe en kunt last krijgen van vocht in de benen of achter de longen.
U bent dan ook sneller benauwd.

Oorzaken voor hartfalen kunnen zijn:

 • een langdurig bestaande hoge bloeddruk
 • hartklepgebreken
 • vernauwing in de kransslagader
 • hartritmestoornissen
 • hartinfarct

  Door dit middel scheiden de nieren meer zout uit.
  Het zout trekt het vocht mee, waardoor het overtollige vocht wordt afgevoerd via de urine.
  Door de afname van de hoeveelheid vocht in de bloedbaan hoeft het hart minder hard te werken.
  De pompkracht van het hart neemt daardoor toe.
  Ook door een zoutarm dieet te volgen kunt u de hoeveelheid vocht in uw bloed laten dalen.
  Een diëtist kan u hierover adviseren.
  Artsen schrijven de 'lis-plasmiddelen' voor in acute situaties als u veel vocht moet kwijtraken.
  Ook bij chronisch hartfalen schrijft men het voor, als minder sterke plasmiddelen, zoals de ‘thiazide-plasmiddelen' niet voldoende werken of niet gebruikt kunnen worden.
  Bij mensen met hartfalen, die met dit middel de pompkracht van hun hart hebben verbeterd, is de kans om aan een hartziekte te overlijden kleiner.
  Het vochtafdrijvend effect begint na een half tot één uur en kan vier tot acht uur aanhouden.
  De capsules met vertraagde afgifte beginnen binnen drie uur te werken en werken 24 uur lang.
  U merkt dat doordat u vaker moet plassen.
  Binnen enkele dagen merkt u dat u minder last heeft van dikke enkels en benauwdheid.

  Oedeem
  Bij een verminderde pompkracht van het hart (hartfalen), een verminderde nierwerking of levercirrose (een chronische leverziekte) kan het lichaam vocht gaan vasthouden.
  Hierdoor ontstaat oedeem.
  Dit merkt u het eerst aan dikke enkels en voeten.
  Ook kan er vocht rond de longen blijven staan.
  U merkt dan dat u benauwd bent en sneller moe wordt.
  Door dit middel scheiden de nieren meer zout uit.
  Het zout trekt het vocht mee, waardoor het overtollige vocht wordt afgevoerd via de urine.
  U merkt dit doordat u vaker moet plassen.
  Hierdoor slinkt het oedeem en dikke enkels en voeten verdwijnen.
  Ook de benauwdheid neemt af.
  Door een zoutarm dieet te volgen kunt u ook de hoeveelheid vocht in uw bloed laten dalen.
  Een diëtist kan u hierover adviseren.
  Het vochtafdrijvende effect begint na een half tot één uur en kan vier tot acht uur aanhouden.
  De capsules met vertraagde afgifte beginnen binnen drie uur te werken en werken 24 uur lang.
  U merkt dat doordat u vaker moet plassen.
  Binnen enkele dagen merkt u dat u minder last heeft van dikke enkels en benauwdheid.

  Hoge bloeddruk
  Als de bloeddruk verhoogd is, stroomt het bloed te krachtig door de vaten.
  Dit is schadelijk voor de bloedvaten.
  Beschadigde bloedvaten geven kans op een beroerte (herseninfarct) en ernstige hartziekten.
  Door dit middel scheiden de nieren meer zout uit.
  Het zout trekt het vocht mee, waardoor het overtollige vocht wordt afgevoerd via de urine.
  U kunt dit merken doordat u vaker moet plassen.
  Er blijft minder vocht achter in de bloedvaten.
  Hierdoor daalt de bloeddruk.
  Artsen schrijven dit middel voor bij hoge bloeddruk als ook de nieren niet goed werken, of als toevoeging aan andere hoge bloeddrukmiddelen om hun werking te verbeteren.
  Na enkele dagen tot weken is het volledige effect van dit middel bereikt.
  Zelf merkt u niet veel van de bloeddrukverlagende werking van dit medicijn.
  U weet pas of het werkt bij een meting van uw bloeddruk.
  Toch is het belangrijk om furosemide elke dag in te nemen.
  Alleen dan kan het de hart- en bloedvaten optimaal beschermen.

  Op welke bijwerkingen moet ik letten?

  Naast het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.
  De belangrijkste bijwerkingen zijn:

  regelmatig

  bij kortdurend gebruik of aan het begin van de behandeling:

 • duizeligheid, vooral bij het opstaan uit bed of uit een stoel.
  Dit gaat in het algemeen over als uw lichaam zich heeft ingesteld op de lagere bloeddruk (binnen enkele dagen tot weken).
  Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel.
  U kunt het best dan even liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen.

  regelmatig:

 • maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken of diarree.

  soms bij langdurig gebruik:

 • tekort aan kalium.
  Dit ontstaat eerder als u een streng zoutarm dieet volgt of weinig groente of fruit eet.

  U merkt een tekort aan kalium aan:

 • een droge mond
 • vermoeidheid
 • spierkramp
 • spierzwakte
 • zelden aan een onregelmatige hartslag.

  Mensen met hartfalen, levercirrose, nierziekten, bij diarree of braken of mensen die veel laxeermiddelen gebruiken hebben hier meer kans op.
  Uw arts zal daarom regelmatig de hoeveelheid kalium in uw bloed willen controleren.
  Als u diarree heeft of veel moet braken, neemt u dan contact op met uw arts.

  soms

 • overgevoeligheid voor dit middel.
  Dit merkt u aan huiduitslag en galbulten.
  Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts.
  Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor furosemide.
  Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel niet opnieuw krijgt.
 • als u een vergrote prostaat heeft: u kunt meer klachten krijgen.
  Doordat dit middel voor een snelle ontwatering zorgt, kan de blaas in één keer erg vol worden.
  Als u moeilijk kunt plassen, raakt u dit vocht niet snel kwijt.
  Neem contact op met uw arts, als uw prostaatklachten verergeren.
 • als u aanleg voor jicht heeft: u kunt eerder last krijgen van een jichtaanval.
  Dit komt omdat deze plastabletten het urinezuurgehalte in het bloed laten stijgen.
  Hierdoor ontstaan urinezuurkristallen in gewrichten, wat jicht tot gevolg heeft.
 • als u diabetes mellitus heeft: u kunt een hoger bloedglucosegehalte krijgen door dit middel.
  Controleer daarom vaker uw bloedglucosegehalte.
 • als u porfyrie heeft, een stofwisselingsziekte waarbij men aanvallen van buikpijn, braken, koorts en hartkloppingen krijgt: dit middel kan een aanval uitlokken.
  Geef aan de apotheek door dat u porfyrie heeft.
  Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel of andere uitlokkende middelen niet krijgt.
  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

  Heeft dit middel een wisselwerking met andere medicijnen?

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen zijn:

  hart- en vaatmiddelen van de groep ACE-remmers, zoals:

 • enalapril
 • captopril
 • benazepril
 • fosinopril
 • lisinopril
 • perindopril
 • quinapril
 • ramipril
 • trandolapril

  En de groep angiotensine-II-blokkers, zoals:

 • candesartan
 • irbesartan
 • losartan
 • valsartan.

  Dit zijn middelen die worden gebruikt bij hoge bloeddruk, hartfalen en bepaalde nierziekten.
  Deze wisselwerking is alleen van belang als u al furosemide gebruikt en u daar nu een ACE-remmer of een angiotensine-II-blokker bij krijgt.
  Furosemide versterkt dan de werking van deze middelen.
  Vooral in het begin van de behandeling kunt u last krijgen van ernstige duizeligheid.
  U kunt proberen hier iets tegen te doen door het middel in te nemen voor het naar bed gaan.
  Als u ligt voelt u de duizeligheid minder.
  Soms raadt de arts aan om de plastabletten twee of drie dagen te laten staan voordat u met een ACE-remmer begint.
  U heeft dan minder last van duizeligheid.
  Na twee of drie dagen gebruik van de ACE-remmer kunt u dan zonder problemen de plastablet weer gebruiken, als dat nodig is.
  Ook kan uw arts u aanraden de eerste dagen met een lage dosis ACE-remmer te beginnen en die na een paar dagen te verhogen.

  pijnstillers van het NSAID-type, zoals:

 • ibuprofen
 • naproxen
 • diclofenac
 • indometacine
 • acetylsalicyclzuur
 • azapropazon
 • fenylbutazon.

  Deze pijnstillers kunnen het effect van furosemide verminderen.
  Gebruik deze pijnstillers daarom alleen als uw arts u dit heeft geadviseerd of het heeft voorgeschreven.
  Merkt u bij gebruik van deze pijnstillers samen met furosemide dat uw enkels of voeten dikker worden, of bent u weer sneller kortademig?
  Neem dan contact op met uw arts.

 • lithium, een middel tegen manische depressiviteit.
  Plastabletten kunnen de werking van lithium versterken.
  Uw arts moet het lithiumgehalte in het bloed regelmatig laten meten en de dosering eventueel aanpassen.
  Als u te veel lithium in het bloed heeft, kunt u last krijgen van trillen, duizeligheid, slaperigheid, moeilijk spreken en maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, diarree en minder eetlust.

 • antibiotica van de groep aminoglycosiden, zoals gentamicine en streptomycine.
  Deze via een infuus toegepaste antibiotica kunnen als bijwerking een stoornis van het gehoor geven.
  Hoge doses furosemide kunnen het risico hierop vergroten.
  Controle van het gehoor is bij deze combinatie noodzakelijk.

 • ketanserine (middel tegen hoge bloeddruk) en acetazolamide (middel bij glaucoom en oedeem).
  Deze middelen geven samen met furosemide een grotere kans op kaliumtekort.
  Uw arts kan uit voorzorg een medicijn voorschrijven dat het kaliumverlies tegengaat (amiloride of triamtereen).

 • andere hart- en vaatmiddelen die de bloeddruk verlagen.
  Deze wisselwerking is alleen van belang wanneer u al furosemide gebruikt en u nu voor het eerst een andere bloeddrukverlager gebruikt, of wanneer u al een andere bloeddrukverlager gebruikt en u nu furosemide krijgt.
  De arts moet hiermee rekening houden bij het bepalen van de dosering, zodat de bloeddruk niet te laag wordt.

  Als ik dit middel gebruik, mag ik dan...

  autorijden?

  De eerste dagen dat u furosemide gebruikt, kunt u wat duizelig zijn.
  Dit komt doordat uw lichaam zich nog moet instellen op de lagere bloeddruk.
  Rijd geen auto als u duizelig bent.
  Na enkele dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem.

  alcohol drinken?

  Alcohol kan de duizeligheid in het begin van de behandeling versterken.
  Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit.
  U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt.
  Als u dit middel gebruikt voor oedeem: overmatig alcoholgebruik kan klachten als benauwdheid en vocht vasthouden verergeren.
  In het algemeen is enkele keren per week een glas wijn geen probleem.

  alles eten?

  U mag alles eten.
  Om kaliumtekort te voorkomen kunt u erop letten voldoende kaliumrijk voedsel te gebruiken.
  Kalium zit onder andere in citrusfruit.

  Kan ik dit middel gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

  Zwangerschap

  Gebruik dit middel NIET als u zwanger bent of binnenkort zwanger wilt worden.
  Er kan bij de baby een verstoorde vocht- en zoutbalans ontstaan.
  Meld het in ieder geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of dit binnenkort wil worden.
  U zult (tijdelijk) moeten overstappen op een ander veilig middel.
  Als dit middel toch dringend noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij zeer ernstig oedeem, zal uw arts de groei van het kind regelmatig controleren.

  Borstvoeding

  Wilt u borstvoeding geven, dan kunt u dit middel gebruiken in een lage dosering, zoals de dosering tegen hoge bloeddruk.
  Het komt slechts in een kleine hoeveelheid in de moedermelk terecht.
  Start pas met het gebruik van dit middel als u zeker weet dat u genoeg moedermelk aanmaakt.
  Dat weet u binnen een week of zes.
  Dit middel vermindert namelijk de hoeveelheid moedermelk.
  Dit is vooral een probleem als de borstvoeding nog op gang moet komen.
  Merkt u merkt dat de baby steeds vaker wil drinken en voeding te kort lijkt te komen?
  Dan kan uw borstvoeding te veel teruggelopen zijn.
  Raadpleeg in dat geval uw arts.

  Hoe moet ik dit middel gebruiken?

  Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

  Wanneer?

  U kunt het middel het best 's ochtends bij het ontbijt innemen.
  U heeft dan het minst last van het feit dat u meer moet plassen.
  Als u het middel gebruikt om klachten van benauwdheid 's nachts te verminderen, kunt u het middel het best 's middags rond vijf uur innemen.
  U heeft dan nog de hele avond de tijd om het overtollige vocht uit te plassen, zodat u 's nachts het meest profijt heeft van de werking.
  Als u een dagje uitgaat, kunt u er ook voor kiezen om het middel niet 's ochtends, maar 's middags na terugkomst in te nemen.
  Gebruik het middel echter niet later dan vijf uur 's middags, anders heeft u kans dat u 's nachts extra moet plassen.

  Hoe lang?

 • Hartfalen.
  Een behandeling voor hartfalen is meestal levenslang.
 • Hoge bloeddruk.
  Een behandeling voor hoge bloeddruk is meestal langdurig.
  Als u een jaar lang met dezelfde dosering een goede bloeddruk heeft, kunt u in overleg met uw arts het gebruik geleidelijk afbouwen.
  Zo kunt u kijken of u het middel nog nodig heeft.
  Soms blijkt de bloeddruk dan toch weer te stijgen.
  Dan zult u het middel moeten blijven gebruiken.
 • Vocht vasthouden (oedeem).
  Hoe lang u dit middel moet gebruiken, hangt af van de oorzaak van het oedeem.
  Als u een verminderde nierwerking of levercirrose heeft, moet u het waarschijnlijk langdurig gebruiken.

  Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

  Het is belangrijk dit middel consequent in te nemen.

  Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

 • Als u furosemide één keer per dag gebruikt
  Ontdekt u het dezelfde dag, dan kunt u de dosis nog inhalen tot het einde van de middag.
  Als het nog maar enkele uren duurt voor u naar bed gaat, kunt u de dosis beter overslaan, anders loopt u de kans om 's nachts uit bed te moeten om te plassen.
 • Als u furosemide twee keer per dag gebruikt
  Duurt het nog meer dan vier uur voor u de volgende dosis normaal inneemt?
  Neem de vergeten dosis dan alsnog in.
  Duurt het nog minder dan vier uur?
  Sla de vergeten dosis dan over.

  Kan ik zomaar met dit middel stoppen?

  U kunt op ieder moment in één keer met het gebruik van dit middel stoppen.
  Het oedeem en de benauwdheid kunnen dan wel terugkeren en de bloeddruk kan omhoog gaan.
  Stop dus alleen in overleg met uw arts.


 • Textur