Glucobay

De werkzame stof in Glucobay is acarbose.
Acarbose is sinds 1990 internationaal op de markt.
Het is op recept verkrijgbaar in tabletten onder de merknaam Glucobay.

Wat doet dit middel en waarbij wordt het gebruikt?

Acarbose is een bloedglucose verlagend middel.
Het remt de afbraak van koolhydraten in de darm, waardoor de glucose langzaam vrijkomt en dus langzamer in het bloed terechtkomt.
Artsen schrijven het voor bij diabetes mellitus (suikerziekte).

Diabetes mellitus
Acarbose wordt gebruikt bij type-2-diabetes.
Dit type diabetes werd vroeger ouderdomsdiabetes genoemd.

Verschijnselen
Bij diabetes bevindt zich te veel glucose in het bloed.
Dit is schadelijk, vooral voor de ogen, het hart en de nieren.
Ook veroorzaakt te veel glucose in het bloed dorst, een droge mond, veel plassen, wazig zien, moeheid, lusteloosheid en slecht genezende wonden.

Oorzaak
Hoe ontstaat dit teveel aan glucose?
Na een maaltijd maakt het lichaam glucose uit koolhydraten, die bijvoorbeeld in suiker, brood en aardappels zitten.
De glucose die zo in het bloed komt, moet worden 'opgeborgen' als voorraad voor later.
Het is nodig als brandstof voor bijvoorbeeld de spieren.
Om glucose op te bergen is insuline nodig, die in de alvleesklier wordt gemaakt.
Bij type-2-diabetes kan de alvleesklier onvoldoende insuline maken om alle glucose snel 'op te bergen'.

Behandeling
Om type-2-diabetes te verminderen moet u minder energierijk eten.
Er is dan minder insuline nodig.
Als een dieet niet voldoende helpt, dan zal uw arts u een bloedglucoseverlagend middel voorschrijven.
Acarbose wordt voorgeschreven als andere bloedglucoseverlagende middelen alleen onvoldoende helpen.
Het wordt dus meestal in combinatie met een of meer andere medicijnen tegen diabetes gebruikt.

Effect
Dit middel vertraagt de afbraak van koolhydraten in de darm, waardoor de glucose langzaam vrijkomt en dus langzamer in het bloed terechtkomt.
Hierdoor zijn er minder hoge glucosepieken, die zo schadelijk zijn voor de bloedvaten.
Het is belangrijk dit middel elke dag in te nemen.
Op de lange termijn zult u minder kans hebben op oogschade, nierproblemen en slecht genezende wonden.

Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Naast het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.
De belangrijkste bijwerkingen zijn maagdarmklachten.

Regelmatig
Maagdarmklachten zoals:

 • winderigheid
 • opgeblazen gevoel
 • diarree
 • darmkrampen.

  Deze bijwerkingen worden veroorzaakt door gassen in de darmen, die ontstaan doordat koolhydraten anders verteerd worden dan normaal.
  Ze ontstaan vooral als het voedsel veel suiker bevat.
  De maagdarmklachten nemen meestal in gedurende de eerste weken van het gebruik af.
  U kunt ook proberen minder suiker te gebruiken.
  Neem contact op met uw arts, als deze bijwerkingen te hinderlijk blijven.
  Mogelijk kan de arts de dosering van acarbose aanpassen of heeft de arts adviezen voor uw dieet.
  Mensen met darmziekten, zoals colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn, kunnen hier extra last van hebben.
  Raadpleeg vooraf uw arts.
  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

  Heeft dit middel een wisselwerking met andere medicijnen?

  Er zijn van dit middel geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.
  Als diabetespatiënt kunt u wel eens last krijgen van een hypo, bijvoorbeeld door het gebruik van bepaalde medicijnen.
  Een ‘hypo' is een tekort aan glucose in het bloed.
  Verschijnselen hiervan zijn trillen, zweten, hartkloppingen, honger, wazig zien en moeheid.
  Een hypo kunt u opheffen door snel iets te eten.
  Als u acarbose gebruikt kunt u geen gewone suiker gebruiken om een hypo op te heffen.
  Dit wordt door de acarbose te laat in het bloed opgenomen.
  U zult daarvoor glucose (druivensuiker) moeten gebruiken.
  Dit werkt wel snel.

  Als ik dit middel gebruik, mag ik dan...

  autorijden?
  U kunt autorijden als u dit middel gebruikt.
  Als u nog andere middelen tegen diabetes gebruikt, is er een kans dat u een ‘hypo' krijgt.
  Dit kan uw rijvaardigheid beïnvloeden.
  Let daarom goed op de verschijnselen van een 'hypo' en rijd in dat geval niet, maar wacht tot u ervan hersteld bent.
  Bevorder dit met wat druivensuiker.

  alcohol drinken?
  Alcohol kan een 'hypo' veroorzaken en uw lichaam herstelt hier trager van.
  Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit.
  U kunt dan zelf inschatten of u er veel last van krijgt.
  Als algemene richtlijn geldt voor mannen maximaal drie glazen per dag en vrouwen maximaal twee glazen.
  Drink de alcohol wel op een gevulde maag, anders is het effect op het bloedglucosegehalte te sterk.

  alles eten?
  U zult in de gaten moeten houden wat en hoeveel u eet.
  Bij diabetes is een goed gewicht erg belangrijk.
  Als u overgewicht heeft is het daarom aan te raden om af te vallen.
  Raadpleeg eventueel een diëtist.
  Gebruik van voedingsmiddelen met veel gewone suiker (bietsuiker of rietsuiker), kan in combinatie met acarbose, leiden tot maagdarmklachten.
  Als u hier last van heeft is het verstandig minder suiker te eten.

  Kan ik dit middel gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

  Zwangerschap
  Gebruik dit middel NIET als u zwanger bent of binnenkort zwanger wilt worden.
  Over het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend.
  U zult tijdelijk moeten overstappen op insuline, dat u meermalen per dag moet inspuiten.
  Raadpleeg daarom uw arts als u zwanger bent of dat binnenkort wilt worden.

  Borstvoeding
  Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts.
  Dit middel komt in een kleine hoeveelheid in de moedermelk.
  Het is niet bekend of dit schadelijk voor de baby is.
  Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

  Hoe moet ik dit middel gebruiken?

  Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

  Wanneer?
  Neem de tablet kort voor een maaltijd in.
  Het zal helpen uw voedsel zo te verteren dat er minder snel een glucosepiek (een hyper) in uw bloed ontstaat.

  Hoe lang?
  Als dit middel uw bloedglucosegehalte voldoende naar beneden brengt, moet u het waarschijnlijk uw leven lang gebruiken.

  Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

  Het is belangrijk dit middel consequent in te nemen.
  Mocht u toch een dosis vergeten zijn, haal deze dan NIET in.
  Het is belangrijk dit middel alleen voorafgaand aan een maaltijd in te nemen.
  U moet er niet extra voor gaan eten.
  Neem ook geen dubbele dosis om iets in te halen.

  Kan ik zomaar met dit middel stoppen?

  Als u stopt met dit middel, zal uw bloedglucose waarschijnlijk weer stijgen.
  Stop daarom alleen als uw arts dat adviseert, bijvoorbeeld omdat u overstapt op een ander bloedglucoseverlagend middel.
  Bij ernstige ziekte en als u geopereerd moet worden kan uw bloedglucose zo sterk variëren, dat de wisselingen door dit middel niet zijn op te vangen.
  U zult dan tijdelijk moeten overstappen op insuline.
  Overleg met de behandelend arts wat u in dit specifieke geval moet doen.


 • Textur