Brufen

Omschrijving.

De werkzame stof in dit geneesmiddel is ibuprofen.
Er zijn veel producten met deze stof op de markt, in verschillende sterktes: Brufen®, Ibosure®, Ibumetin®, Nurofen® en Zafen®, en merkloze Ibuprofen Dragees, Tabletten en Zetpillen.
Voor de sterkere producten heeft u een recept nodig.
De lichtere (tot 200 mg per doserings-eenheid) zijn zelfzorg-middelen waarvoor u geen recept nodig heeft.

Ibuprofen is sinds 1969 in Nederland verkrijgbaar.
Deze stof behoort tot een grotere groep soortgelijke middelen (de zgn. NSAID's ofwel niet-hormonale ontstekings-remmers) die al jaren op grote schaal toepassing vinden en waarmee veel ervaring is opgedaan.
Het wordt wereldwijd zeer veel gebruikt, ook als zelfzorg-middel.

Wat doet dit middel en hoe merk ik dat?

Ibuprofen werkt ontstekings-remmend, pijnstillend en koorts-verlagend.
Het vindt toepassing bij chronische gewrichts-ontstekingen (reumatoïde artritis ofwel reuma) en artrose (versleten gewrichten), bij acute pijn (bijvoorbeeld hoofdpijn, kiespijn, pijn na operaties, acute ontstekings-pijn, menstruatie-pijn, pijn bij gewrichts-blessures).
Ook wordt het gebruikt bij koorts (bij griep of na vaccinaties).
Bij acute pijnklachten en koorts is het effect snel merkbaar.
Bij chronische gewrichts-ontstekingen en reuma is het pijnstillend effect pas na enige tijd merkbaar.
Bij deze klachten gaat het vooral om de ontstekings-remmende werking; de pijn neemt op den duur ook af, namelijk als de ontstekings-verschijnselen afnemen.
Voor de chronische behandeling kan de arts retard-tabletten voorschrijven.
Dat zijn speciale tabletten die de werkzame stof niet in één keer aan het lichaam afgeven, maar geleidelijk.
Als het innemen van tabletten of dragees moeizaam gaat of op bezwaren stuit, kan de arts uitwijken naar zetpillen.

Als ik pas met dit middel begin, waar moet ik dan op letten?

Na een paar dagen van achtereen gebruik kunt u last krijgen van maag-darmklachten en gezichts-klachten (wazig zien, kleuren anders zien).
Deze bijwerkingen gaan meestal over bij voortzetting van het gebruik.
Zo niet, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dit middel kan allergische reacties teweeg brengen (zelden), zoals jeuk of uitslag.

Heel soms komen acute, ernstige reacties voor: benauwdheid (astma-aanval) of een zwelling van mond, keel of strottenhoofd; in dat geval moet u het gebruik meteen staken en uw arts en apotheker waarschuwen.
Dan mag u dit middel niet meer gebruiken en is voorzichtigheid geboden met een aantal verwante pijnstillers (o.a. aspirine en de zgn. NSAID's).
Er kan namelijk sprake zijn van 'kruis-overgevoeligheid' tussen de middelen onderling.

Dit middel kan het slijmvlies van de maag aantasten en maagklachten veroorzaken.

Alcohol versterkt dit effect. Wees dus voorzichtig met alcohol, zolang u dit middel slikt.

Hoe lang duurt het voordat dit middel werkt?

Bij acute pijnklachten:
De snel oplosbare tabletten, dragees, sachets en zetpillen werken binnen 1/2 uur; de pijnstillende werking houdt enkele uren aan.
De retard-tabletten hebben meer tijd nodig voordat ze werken, maar werken langer; de werkzame stof wordt geleidelijk, gedurende een aantal uren aan het lichaam afgegeven.

Bij chronische gewrichts-ontstekingen en reuma:
Het ontstekings-remmend en pijnstillend effect is pas na enkele dagen tot weken van gebruik merkbaar.

Op welk tijdstip van de dag moet ik dit middel innemen? Vóór, ná of tijdens het eten?

In acute situaties zoals hoofdpijn, kiespijn of menstruatiepijn, kunt u ibuprofen onafhankelijk van de maaltijden innemen.
Gebruikt u ibuprofen langdurig dan kunt u het beter vlak na de maaltijden innemen.
Heeft u veel last van ochtendstijfheid (bij reuma), dan kunt u de eerste dosis het beste direct na het ontwaken innemen, op de nuchtere maag.
De pijnstiller wordt dan sneller in het lichaam opgenomen, dat geeft sneller verlichting.
De volgende doses neemt u wel vlak na de maaltijden in, zodat de opname in het lichaam geleidelijk verloopt.
Slik de tabletten en dragees altijd in hun geheel door, met wat water of andere vloeistof.

Wat zijn de bijwerkingen?

Ibuprofen geeft relatief weinig bijwerkingen.
Gebruikt u het maar af en toe, in acute situaties, dan hoeft u geen problemen te verwachten.
Moet u het langdurig gebruiken, houd er dan rekening mee dat u vooral in het begin last kunt krijgen van maag-darmklachten (o.a. misselijkheid, zuurbranden, diarree), duizeligheid, wazig zien of andere gezichtsklachten.
Deze klachten gaan meestal vanzelf over.

Als ik dit middel langdurig gebruik, waar moet ik dan rekening mee houden?

Bij langdurig gebruik (zoals bij reuma) komen ernstige bijwerkingen slechts zelden voor.

Voorwaarde: Houdt u zich wel aan de voorgeschreven dosering!
Na langdurig gebruik van hogere doseringen kunnen zich in zeer zeldzame gevallen maag of darmzweren ontwikkelen.
Afwijkingen in het bloed zijn ook waargenomen, maar eveneens zelden.
Houdt u toch een aantal zaken zelf in de gaten.

Wanneer moet ik de arts waarschuwen, en wanneer de apotheker?

Waarschuw zo snel mogelijk uw arts in de volgende situaties:

 • Bij heftige pijn in maag of darmen, en/of een zwarte, teerachtige, nogal stinkende ontlasting; dit kan duiden op een maag of darmzweer, of een maagbloeding.
 • Als u dit middel al lang gebruikt en ineens, langer dan 2 dagen, onverklaarbare keelpijn of koorts krijgt; dit zou kunnen duiden op een afwijking in uw bloed.
 • Als u allergische reacties krijgt, zoals huiduitslag of benauwdheid; bent u overgevoelig voor dit middel, dan bestaat de kans dat u ook overgevoelig bent voor een aantal andere pijnstillers.
  Dit betekent dat u in het vervolg voorzichtig moet zijn met dit soort middelen.
  Meld de overgevoeligheid daarom altijd aan uw apotheker.
  De apotheek maakt hiervan een aantekening in de computer, zodat u dit (of een verwant) middel in het vervolg niet meer krijgt.

  Krijgt u andere verschijnselen die u in verband brengt met dit middel, of houden de klachten die in het begin van de behandeling optreden langer dan 2 weken aan, raadpleeg dan uw arts en apotheker.

  Wat te doen als ik een dosis ben vergeten?

  De vergeten dosis kunt u alsnog innemen.
  Tenzij het alweer bijna tijd is voor de volgende dosis.
  Sla dan de vergeten dosis over en hervat uw normale schema.

  Hoe lang moet ik dit middel blijven gebruiken?

  Voor de behandeling van acute pijn gebruikt u dit middel meestal slechts voor korte duur, net lang genoeg tot de pijn is verdwenen.
  Krijgt u dit middel ter bestrijding van reuma of chronische gewrichts-klachten en heeft u er baat bij, dan zult u het waarschijnlijk langdurig gebruiken.
  Uw arts bepaalt dat aan de hand van de resultaten.

  Kan ik zomaar met dit middel stoppen?

  Na langdurig gebruik kunt u in een keer stoppen, zonder af te bouwen en zonder na-effecten.
  Stop echter alleen als uw arts dat adviseert!
  Uw reumatische klachten en de pijn kunnen anders weer terugkeren.

  Kan ik dit middel gebruiken als ik zwanger ben, of binnenkort wil worden? En als ik borstvoeding geef?

  Als u zwanger bent kunt u dit middel beter niet zonder begeleiding van uw arts gebruiken, zeker niet de laatste 3 maanden.
  Het kan verschillende problemen geven, zoals verlenging van de zwangerschap en weeën-remming.
  Meld het dus direct uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden.
  Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander middel.

  Dit middel komt ook (in zeer geringe hoeveelheden) in de moedermelk terecht.
  Als u zich aan de voorgeschreven dosering houdt, zal dit bij uw baby geen nadelige effecten teweeg brengen.
  Wel bestaat de kans dat uw baby via de moedermelk gesensibiliseerd raakt voor ibuprofen, waardoor bij later gebruik ernstige allergische reacties kunnen optreden.
  Als u twijfelt, overleg dan met uw arts of apotheker of u borstvoeding kunt (blijven) geven.

  Is dit middel verslavend?

  Nee. Na stoppen krijgt u geen ontwennings-verschijnselen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Lijdt u aan reumatoïde artritis, laat u zich dan vooral goed informeren over deze ziekte en uw geneesmiddelen.
  Zeer goed en praktisch voorlichtings-materiaal kunt u aanvragen bij de Reumapatiëntenbond, Postbus 1370, 3800 BJ Amersfoort; 033-4616364.
  Of vraag meer informatie in de apotheek.


 • Textur