Discografie.

Waar komt de pijn precies vandaan?

Om aan te kunnen tonen dat er een verband bestaat tussen gevonden afwijkingen op de gewone rontgenfoto en MRI of CT en de pijn kan een "inkijk" van de rug zinvol zijn.
Daarbij worden de tussenschijven onder verdoving aangeprikt en bekeken, terwijl de patiënt moet aangeven of er iets van de normale pijn wordt herkend.

Dat noemen ze provocatieve discografie. De pijn moet dus opgewekt, geprovoceerd worden.
Tijdens een discografie kan niet alleen herkenbare pijn worden opgewekt, maar worden ook scheuren door contrast-inspuiting zichtbaar en is een combinatie met de drukmeting binnen de tussenwervelschijf mogelijk.
Als men denkt dat er ook een bepaalde zenuwwortel geïrriteerd is, dan wordt die wortel opgezocht en opnieuw naar de herkenbaarheid gevraagd.
Als de pijn daarbij kan worden opgewekt, dan moet die pijn dus verdwijnen als de wortel verdoofd wordt.
Dat noemen ze wortelschede-infiltratie.
Provocatieve discografie en wortelschede-infiltratie worden onder een plaatselijke verdoving uitgevoerd en meestal heeft de patiënt er weinig hinder van.
Deze onderzoeken leveren vaak veel extra informatie op.
Door het 'inkijk' onderzoek kan men beter de succes-kansen voorspellen die er zijn en welke ingreep het meest geschikt is.
Zonder één van deze onderzoeken wordt meestal geen operatie gepland.

Zijn er risico's bij een discografie?

Discografie heeft een aantal nadelen:

Het is een onderzoek waarbij röntgen-bestraling niet te vermijden is, het onderzoek kan vals-positief of vals-negatief uitvallen, en er bestaat een geringe kans op een spondylodiscitis en wortelbeschadiging.
Theoretisch kan er sprake zijn van allergie voor het contrastmiddel, maar bij discografie heeft dat nog nooit tot problemen geleid.


Textur