Fortral

Sterkte: 50 mg.
Toediening: capsules.

Toepassing:

Fortral is bestemd voor de behandeling van matige tot ernstige pijn, zowel bij pijn die plotseling optreedt als bij pijn die van lange duur is.

Werking:

Fortral is een sterkwerkende pijnstiller.
Pijn is het waarschuwingssysteem van het lichaam om te laten merken dat er iets mis is.
Vanaf het punt waar de pijn ontstaat wordt het bericht door het zenuwstelsel doorgegeven naar de hersenen, waar wordt vastgesteld dat er pijn is.
Zogenaamde perifere pijnstillers als paracetamol of acetosal onderdrukken de pijn waar deze ontstaat.
Centraal werkende pijnstillers zoals Fortral verminderen het pijngevoel waar ze wordt waargenomen, namelijk de hersenen.
De werkzaamheid zal dus blijken uit een vermindering van het pijngevoel.

Contra indicatie:

De arts zal in het algemeen Fortral niet geven aan patiënten met schedelletsel of hersenaandoeningen, met ernstige ademhalingsmoeilijkheden of mensen die al bepaalde geneesmiddelen gebruiken zoals de zogenaamde MAO remmers.

Interactie:

Fortral kan met andere geneesmiddelen zoals kalmeringsmiddelen tesamen worden voorgeschreven.
Wanneer een werking tegen pijn zowel als koorts en ontsteking nodig is, kan Fortral worden gecombineerd met perifere pijnstillers.
Door gelijktijdig gebruik met het kalmeringsmiddel hydroxyzine kan de pijnstillende werking van Fortral worden versterkt terwijl er minder kans is op misselijkheid, wel kan de combinatie een versterkte ademhalingsremming veroorzaken.

Zwangerschap:

Fortral kan worden gebruikt als pijnstiller bij de bevalling en door moeders die borstvoeding geven.
Omdat geen absolute zekerheid bestaat over de veiligheid tijdens de zwangerschap zal Fortral in het algemeen niet aan zwangeren worden voorgeschreven.

Gebruik:

Capsules heel doorslikken met een half glas water.
De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking en op de doordrukverpakking na de letters exp.

Reactievermogen:

Omdat Fortral slaperigheid kan veroorzaken, dienen patiënten die Fortral gebruiken geen auto of andere motorvoertuig te besturen of gevaarlijke machines en werktuigen te bedienen.

Samenstelling:

De werkzame stof in Fortral is pentazocine.
Fortral is beschikbaar in de vorm van capsules en zetpillen en ook als injectievloeistof.

Dosering:

De dosering is uiteraard afhankelijk van de ernst van de pijn.
De arts kan voorschrijven dat op bepaalde tijdstippen wordt ingenomen, of toestaan dat dit gebeurt wanneer de pijn toeneemt maar met een maximum van 12 capsules en zetpillen (dus 600 mg) per etmaal.

Volwassenen Capsules:

Om de 3 tot 4 uur worden 1 of 2 capsules gegeven.

Zetpillen:

Wanneer alleen zetpillen worden gebruikt zal het meestal niet nodig zijn er meer dan 4 per dag toe te dienen.
Zetpillen worden echter vaak gecombineerd met Fortral capsules.
Er kan dan bijvoorbeeld overdag driemaal 1 of 2 capsules worden voorgeschreven met een zetpil vóór het slapen gaan.

Kinderen:

Fortral capsules en zetpillen zijn door hun doseringsvorm niet aanbevolen voor kinderen onder de twaalf jaar.

Bijwerkingen:

De bijwerkingen van Fortral zijn gewoonlijk onschuldig van aard.
De meest voorkomende bijwerkingen zijn slaperigheid, verder kunnen optreden duizeligheid, misselijkheid en braken, rusteloosheid en opgewondenheid, zweten en een droge mond.
In zeldzame gevallen kunnen zich droombeelden (hallucinaties) voordoen.
Bijwerkingen van zetpillen komen minder vaak voor dan van capsules.


Textur