Hoe ontstaat pijn?

In uw hele lichaam zitten zenuwen met pijngevoelige uiteinden, die signalen naar het ruggemerg en de hersenen sturen zodra ze geprikkeld worden.
Dat gebeurt bijvoorbeeld als het weefsel wordt beschadigd (u snijdt zich) of als er druk op wordt uitgeoefend (uw vinger komt tussen de deur).
De hersenen vertalen deze signalen, waardoor u merkt dat u pijn heeft.
De weg die het signaal volgt, kan via verschillende zenuwvezels gaan.
Sommige vezels zijn voorzien van een isolerende laag die zorgt voor een snelle geleiding van de pijnprikkel: de pijn die u voelt, is scherp en van korte duur.
Andere zenuwvezels missen die specifieke laag, de geleiding gaat langzaam en het gevolg is dat u een doffe, stekende pijn voelt die lang aanhoudt.


Textur