Ibuprofen

De werkzame stof in Ibuprofen is ibuprofen.
Ibuprofen is sinds 1969 internationaal op de markt.
Het is verkrijgbaar onder de merknamen Advil, Antigrippine Ibuprofen, Brufen, Femapirin, Ibosure, Nurofen, Zafen en het merkloze Ibuprofen.
Voor Brufen, Ibosure en Zafen is een recept nodig.
Het is te verkrijgen in capsules, korrels, dragees, drank, tabletten, smelttabletten en zetpillen.

Wat doet dit middel en waarbij wordt het gebruikt?

Ibuprofen behoort tot de groep geneesmiddelen die ontstekingsremmende pijnstillers of NSAID's worden genoemd.
Ibuprofen werkt pijnstillend, ontstekingsremmend en koortsverlagend.
Het is te gebruiken bij gewrichtspijn, reumatoïde artritis, artose, jicht, pijn, menstruatiepijn, abnormaal vaginaal bloedverlies, griep, neusverkoudheid, bijholteontsteking, keelpijn, migraine, hoofdpijn, koorts en hoogteziekte.

Gewrichtsklachten
Door beschadigingen in en rond gewrichten kunnen deze ontstoken raken.
Dit is bijvoorbeeld het geval bij reumatoïde artritis (reuma), artrose (versleten gewrichten), jicht, blessures van gewrichten, pezen en slijmbeurzen en bij de ziekte van Bechterew.
De plek van de ontsteking is rood, gezwollen en pijnlijk.

Werking
Ibuprofen gaat de ontsteking tegen.
Hierdoor verminderen de roodheid, zwelling en pijn.
Het pijnstillende effect merkt u na een half tot één uur.
Dit effect houdt drie tot vier uur aan.
De tabletten met vertraagde afgifte werken binnen twee tot drie uur.
De werking houdt ongeveer twaalf uur aan.
De roodheid en zwelling zullen na een aantal dagen tot een week minder worden.

Ibuprofen wordt onder andere gebruikt bij reumatoïde artritis en artrose.

Pijn
Ibuprofen wordt gebruikt bij pijn na operaties, rugpijn en pijn door ernstige aandoeningen.
Na operaties kunnen zwellingen ontstaan die pijnlijk zijn.
Artsen geven dan een ontstekingsremmende pijnstiller om hiermee een zwelling te voorkomen en de pijn te bestrijden.
Ook bij andere pijnklachten, zoals pijn in de rug, waarbij paracetamol onvoldoende werkt, schrijven artsen dit middel voor.
De pijnstillende werking van ibuprofen merkt u na een half tot één uur.
Deze werking houdt drie tot vier uur aan.
De tabletten met vertraagde afgifte werken binnen twee tot drie uur.
De werking houdtongeveer twaalf uur aan.

Menstruatiepijn
Tijdens de maandelijkse bloeding trekt de baarmoeder zich samen.
Dit kan pijnlijke steken of kramp in de onderbuik geven.
Soms krijgt u ook last van een doffe pijn in de rug en van spierpijn.
Menstruatiepijn duurt enkele uren tot enkele dagen.
Bij sommige vrouwen is de pijn zo sterk dat ze hun normale activiteiten niet kunnen voortzetten.
In dat geval kan het nuttig zijn een ontstekingsremmende pijnstiller te gebruiken, zoals ibuprofen.
De pijnstillende werking begint binnen een half tot één uur.
Dit effect houdt drie tot vier uur aan.

Abnormaal vaginaal bloedverlies
Sommige vrouwen verliezen erg veel bloed tijdens de menstruatie.
Hierdoor hebben zij kans op bloedarmoede.
Als dat het geval is, is het nuttig de hoeveelheid bloedverlies te beperken.
Ibuprofen vermindert de hoeveelheid bloedverlies met ongeveer een kwart.
Als u tevens last heeft van ernstige menstruatiepijn kan het nuttig zijn een middel als ibuprofen te gebruiken.
Dit vermindert naast de pijn, dan ook het bloedverlies.
Het effect op de hoeveelheid bloedverlies merkt u dezelfde of de volgende dag.

Griep
Bij griep en verkoudheid zijn de luchtwegen geïnfecteerd met een virus.
Door infectie van de neusholte kunt u last krijgen van bijholteontsteking.
Dit geeft pijn in het voorhoofd en rond de ogen, vooral bij het bukken.
Verder kan de infectie keelpijn veroorzaken.
Griep gaat meestal gepaard met hoofdpijn en spierpijn.

Inentingen (vaccinaties) kunnen ook griepachtige verschijnselen geven, zoals spierpijn en lichte koorts.
Dit kan optreden bij kinderen die een prik tegen een kinderziekte krijgen, maar ook bij volwassenen die zich laten vaccineren voor een verre reis.
Paracetamol is in deze gevallen het veiligste middel.
Het geeft geen maagklachten.
Ibuprofen is hiervoor geen eerste keuze.

Binnen een half tot één uur merkt u dat de pijn als spierpijn, keelpijn en hoofdpijn minder wordt.
Dit effect houdt drie tot vier uur aan.
De koorts zal binnen één tot twee uur na gebruik dalen.
De koortsverlagende werking houdt ongeveer vier uur aan.

Migraine
Bij migraineaanvallen heeft u last van bonzende hoofdpijn, meestal aan één kant van het hoofd.
Ook zijn mensen met migraine vaak misselijk en overgevoelig voor licht en geluid.
Als de pijnstiller paracetamol niet voldoende werkt, kunt u ibuprofen gebruiken.
Ibuprofen heeft een pijnstillende werking.
Dit merkt u een half tot één uur na inname.
Het effect houdt ongeveer drie tot vier uur aan.
Vanwege de misselijkheid is ibuprofen in zetpillen aan te raden.
Ook kunt u naast ibuprofen een middel tegen de misselijkheid gebruiken.
Vraag uw apotheek om advies hierover.

Hoofdpijn
Sommige vrouwen hebben in de stopweek van de anticonceptiepil of rond de menstruatie last van hoofdpijn of migraine.
U kunt dan ibuprofen gebruiken als de pijnstiller paracetamol niet voldoende helpt.
Ook wordt het soms gebruikt tegen migraine.
Ibuprofen heeft een pijnstillende werking.
Dit merkt u een half tot één uur na gebruik.
Het effect houdt ongeveer drie tot vier uur aan.

Koorts
Koorts is een manier van het lichaam om infecties met bijvoorbeeld bacteriën en virussen te bestrijden.
Door de temperatuurverhoging werkt de natuurlijke afweer beter en sneller.
Bovendien voelen bacteriën en virussen zich minder prettig bij een hogere lichaamstemperatuur.
Dit alles bevordert een snellere genezing.
Een temperatuur tot 40ºC hoeft u daarom meestal niet te behandelen.
Voelt u zich door de koorts erg beroerd of heeft u veel spierpijn, dan kunt u de koorts verlagen.
U wordt er echter niet eerder beter van.
Heeft u epilepsie, hart- of longziekten, dan is het wel verstandig een hoge koorts te onderdrukken.
U kunt anders extra last van uw aandoening krijgen tijdens de koortsaanval.
Koorts kunt u het veiligst verlagen met paracetamol.
Dit geeft geen maagklachten.
Ibuprofen is hiervoor geen eerste keuze.
De koorts zal binnen één tot twee uur na gebruik dalen.
De koortsverlagende werking houdt drie tot vier uur aan.

Hoogteziekte
Als u tijdens bijvoorbeeld bergsport of een bergvakantie te snel stijgt tot hoogtes boven 2500 meter, kunt u last krijgen van hoogteziekte.
Dit komt doordat uw lichaam moet wennen aan de ijlere lucht.
Verschijnselen die daarbij veel voorkomen zijn hoofdpijn, kortademigheid, een slechte eetlust, misselijkheid, slapeloosheid, duizeligheid, vermoeidheid, vochtophopingen rond de enkels en verminderde aanmaak van urine.

Voorkomen
Het beste is om hoogteziekte te voorkomen door langzaam te stijgen en telkens tijd uit te trekken om te wennen aan de nieuwe hoogte.
Ook is het belangrijk om veel te drinken.
Heeft u eenmaal hoogteziekte, dan kunt u bij milde verschijnselen een pauze inlassen van minimaal één dag.
Hoofdpijn kunt u dan behandelen met ibuprofen.
Als de hoofdpijn weggaat door ibuprofen, betekent dat echter niet dat u verder kunt stijgen.
De milde verschijnselen zijn namelijk een teken dat u moet acclimatiseren.
Als u toch verder klimt, kan de hoogteziekte ernstiger worden.
U kunt dan zelfs last krijgen van vochtophopingen in longen of hersenen.
Afdalen is dan van levensbelang.

Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Naast het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.
Veel mensen krijgen last van een geïrriteerde maag, met zuurbranden, maagpijn en misselijkheid.
Deze bijwerking kunt u proberen te voorkomen door het middel met wat voedsel en een glas water of melk in te nemen.
Gebruik geen alcohol of andere voedingsmiddelen die de maag irriteren, zoals scherpe kruiden.
Ook als u zetpillen gebruikt kunt u last krijgen van uw maag, omdat het middel na opname in de bloedbaan, alsnog bij de maagwand terechtkomt.
Als u dit middel landurig gebruikt is het mogelijk het te combineren met een beschermend maagmiddel.
Vraag uw arts om advies.
Mensen die in het verleden last hebben gehad van een maag- of darmzweer hebben meer kans op bijwerkingen op maag en darmen.
Overleg met uw arts of u ibuprofen kunt gebruiken.

Andere bijwerkingen die bij minder dan tien procent van de mensen voorkomen zijn:

Soms
Hoofdpijn, duizeligheid en wazig zien.
Dit gaat meestal over als u gewend bent geraakt aan het middel.

Zelden
Een beschadiging van de maag of darmen, waarbij een bloeding kan ontstaan.
Dit merkt u door zwarte, teerachtige ontlasting.
Stop dan het gebruik en neem contact op met een arts.
Mensen die een maag- of darmzweer hebben of een maag- of darmbloeding mogen dit middel niet gebruiken.
De klachten kunnen erdoor verergeren.

Zeer zelden
Overgevoeligheid voor dit middel.
Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk.
Gebruik dit middel dan niet meer.
Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan benauwdheid of een opgezwollen gezicht.
Ga dan onmiddellijk naar een arts.
In beide gevallen mag u dit middel in de toekomst niet meer gebruiken.
Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor ibuprofen.
Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel of een andere ontstekingsremmende pijnstiller niet opnieuw krijgt.
Mensen met astma en andere benauwdheidsklachten blijken vaker overgevoelig voor dit middel.
Let daarom extra op de overgevoeligheidsverschijnselen.
Lijdt u aan hartfalen dan kunt u hier meer last van krijgen.
Overleg met uw arts als u last krijgt van opgezwollen enkels, benauwdheid en vermoeidheid.
Mensen van wie de lever of nieren niet goed werken hebben meer kans op een nierbeschadiging.
Overleg daarom met uw arts voor u dit middel gaat gebruiken.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Heeft dit middel een wisselwerking met andere medicijnen?

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen zijn:

 • bloedverdunners,
 • plasmiddelen,
 • lithium,
 • ACE-remmers,
 • methotrexaat,
 • middelen die de afweer onderdrukken
 • middelen tegen depressiviteit.

 • De bloedverdunners acenocoumarol (Sintrom) en fenprocoumon (Marcoumar).
  Ibuprofen kan de werking van de bloedverdunner versterken.
  Vertel de trombosedienst dat u ibuprofen gebruikt of heeft gebruikt.
  Ook heeft u meer kans dat u van ibuprofen bijwerkingen op de maag ondervindt.
  U heeft meer kans op een maagbloeding als u ook bloedverdunners gebruikt.
  Wees daar extra alert op en raadpleeg uw arts bij maagklachten.

 • De plasmiddelen furosemide (Lasix, Lasiletten) en bumetamide (Burinex). Ibuprofen kan de werking van deze plasmiddelen verminderen.
  Gebruik ibuprofen daarom alleen als uw arts u dit heeft geadviseerd of het heeft voorgeschreven.
  Merkt u bij gebruik van ibuprofen samen met een plasmiddel dat uw enkels of voeten dikker worden, of bent u weer sneller kortademig?
  Neem dan contact op met uw arts.

 • lithium, een middel tegen manische depressiviteit.
  Ibuprofen kan de bijwerkingen van lithium versterken, zoals maagdarmklachten, spiertrekkingen, duizeligheid, sufheid en verwardheid.
  Uw arts moet het lithiumgehalte in het bloed regelmatig laten meten en de dosering eventueel aanpassen.

 • ACE-remmers, zoals enalapril (Renitec) en captopril (Capoten).
  Dit zijn hart- en vaatmiddelen die gebruikt worden bij hoge bloeddruk, hartfalen en bepaalde nierziektes.
  De werking van ACE-remmers kan verminderen door het gebruik van ibuprofen.
  Gebruikt u de ACE-remmer tegen hoge bloeddruk?
  Gebruik ibuprofen niet langer dan een week.
  Moet u het wel langer gebruiken?
  Raadpleeg dan uw arts voor extra controle van uw bloeddruk.
  Gebruikt u de ACE-remmer tegen hartfalen?
  Neem contact op met uw arts als u merkt dat uw voeten of enkels weer dikker worden of dat u weer sneller kortademig wordt. Gebruikt u de ACE-remmer tegen een nierziekte?
  Vraag uw arts of apotheker om advies.

 • methotrexaat (Ledertrexate, Emthexate).
  Dit wordt gebruikt bij reuma, psoriasis en kanker.
  Ibuprofen kan de bijwerkingen van methotrexaat versterken.
  Mogelijk moet uw arts de dosering van methotrexaat verlagen.

 • het afweeronderdrukkende middel ciclosporine (Neoral, Sandimmune).
  De combinatie kan schadelijk zijn voor de nieren.
  Uw arts zal uw nierwerking extra controleren.

 • de middelen tegen depressiviteit trazodon (Trazolan) ende SSRI-groep, zoals fluoxetine (Prozac), fluvoxamine (Fevarin) en paroxetine (Seroxat) en bijnierschorshormonen (corticosteroïden) die u inneemt of geïnjecteerd krijgt.
  U heeft meer kans dat u van ibuprofen bijwerkingen op de maag ondervindt.
  Wees daar extra alert op en raadpleeg uw arts bij maagklachten.
  De pijnstiller paracetamol kunt u in bovenstaande gevallen wel gebruiken.

  Als ik dit middel gebruik, mag ik dan...

  autorijden?
  Duizeligheid en wazig zien komen heel soms voor bij dit middel.
  Neem geen deel aan het verkeer als u hier last van heeft.

  alcohol drinken?
  Alcohol irriteert de maag, net als ibuprofen.
  U kunt daardoor eerder last krijgen van uw maag.
  Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit.
  U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt.
  In het algemeen is enkele keren per week een glas wijn geen probleem.

  alles eten?
  U mag alles eten.

  Kan ik dit middel gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

  Zwangerschap
  Tijdens de eerste zes maanden kunt u ibuprofen gedurende enkele dagen in een normale dosering gebruiken.
  Het heeft dan geen nadelige gevolgen voor het kind.
  Gebruik het niet vanaf de zevende maand.
  Het kan nier- en longproblemen veroorzaken bij het kind.
  Bovendien kan het de bevalling uitstellen en vertragen, doordat de weeën niet goed doorzetten.

  Borstvoeding
  U kunt veilig borstvoeding geven als u dit middel in de normale dosering gebruikt.
  Het komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht.
  Dit middel wordt echter al jarenlang gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven, zonder nadelige gevolgen voor het kind.

  Hoe moet ik dit middel gebruiken?

  Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

  Wanneer?

 • Gewone tabletten, capsules, drank, korrels en dragees.
  Neem deze op een lege maag in als u wilt dat het snel gaat werken.
  Neem ze echter tijdens of na de maaltijd in als u makkelijk last heeft van uw maag of als u ibuprofen langdurig gebruikt.
  U vermindert hierdoor de bijwerkingen op de maag.
 • Tabletten en capsules met vertraagde afgifte.
  Neem deze tijdens of net na een maaltijd in.
  Heeft u bij reuma vooral last van ochtendstijfheid?
  Neem de tablet met vertraagde afgifte dan in voor de nacht.
 • Zetpillen.
  Het maakt niet uit wanneer u deze inbrengt.
  Heeft u bij reuma vooral last van ochtendstijfheid?
  Breng de zetpil dan voor de nacht in.

  Hoe lang?

 • Chronische gewrichtsontstekingen.
  Bij reuma en artrose duurt het zeker enkele dagen tot een week voor de ontsteking vermindert.
  Waarschijnlijk moet u dit middel blijven gebruiken zolang de oorzaak van de ontsteking aanwezig is.
  Bij veel aandoeningen, zoals rheumatoïde artritis, artrose en de ziekte van Bechterew is dat uw leven lang.
 • Kortdurende gewrichtsontstekingen.
  Bij jichtaanvallen, slijmbeursontsteking en peesontstekingen zult u dit middel enkele dagen gebruiken tot de ontsteking is genezen.
  Dit merkt u aan een afname van de roodheid en zwelling.
 • Migraine.
  Gebruik dit middel alleen tijdens een migraineaanval.
  Deze duurt in het algemeen tussen de vier en zestien uur.
  Raadpleeg uw arts als u voortdurend last van hoofdpijn heeft, of als de migraineaanvallen vaker dan twee keer per maand optreden.
  U kunt dan misschien beter een middel gebruiken dat migraineaanvallen voorkomt.
 • Hoofdpijn of migraine na of tijdens de menstruatie of de stopweek van de anticonceptiepil.
  Neem de eerste dosis zodra de menstruatie begint om hoofdpijn te voorkomen.
  Krijgt u al voor de menstruatie last van hoofdpijn, neem de eerste dosis dan zodra de hoofdpijn begint.
  Meestal is het voldoende om het drie dagen te gebruiken om de hoofdpijn te voorkomen.
 • Hoogteziekte
  Gebruik dit middel één of twee dagen, totdat u aan de hoogte gewend bent.
 • Bij pijn door trekken van tanden of kiezen of door andere tandheelkundige ingrepen: neem de eerste dosis voor de ingreep.
  Ga niet langer door dan tot 24 uur erna.
 • Overige pijnen, zoals menstruatiepijn, en operatiepijn.
  Stop met het gebruik als de pijn verdwenen is of weer voldoende te verdragen is.
 • Overvloedig bloedverlies tijdens de menstruatie: gebruik dit middel gedurende de eerste drie dagen van de menstruatie.
 • Koorts.
  Gebruik dit middel alleen om hoge koorts (meer dan 39,5ºC) te onderdrukken.
  Houdt de hoge koorts langer dan vijf dagen aan, neem dan contact op met uw arts.

  Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

  Gebruikt u dit middel zonder recept voor een kortdurende klacht en heeft u het middel nog nodig?
  Dan kunt u het innemen, als u ervoor zorgt dat u de volgende doses pas na vier uur neemt.
  Zorg bij de tabletten en capsules met vertraagde afgifte altijd voor een tussenpoos van minimaal acht uur.
  Bovendien: neem per dag niet meer dan 1600 mg ibuprofen.

  Gebruikt u dit middel landurig op recept van uw arts?

 • Als u dit middel vier keer per dag gebruikt
  Duurt het nog meer dan een uur voor u de volgende dosis normaal inneemt?
  Neem de vergeten dosis dan alsnog in.
  Duurt het nog minder dan een uur?
  Sla de vergeten dosis dan over.
 • Als u dit middel drie keer per dag gebruikt
  Duurt het nog meer dan twee uur voor u de volgende dosis normaal inneemt?
  Neem de vergeten dosis dan alsnog in.
  Duurt het nog minder dan twee uur?
  Sla de vergeten dosis dan over.
 • Als u dit middel twee keer per dag gebruikt
  Duurt het nog meer dan vier uur voor u de volgende dosis normaal inneemt?
  Neem de vergeten dosis dan alsnog in.
  Duurt het nog minder dan vier uur?
  Sla de vergeten dosis dan over.
 • Als u dit middel één keer per dag gebruikt
  Duurt het nog meer dan acht uur voor u de volgende dosis normaal inneemt?
  Neem de vergeten dosis dan alsnog in.
  Duurt het nog minder dan acht uur?
  Sla de vergeten tablet dan over.

  Kan ik zomaar met dit middel stoppen?

  U kunt op ieder moment in één keer met het gebruik van dit middel stoppen.


 • Textur