Waar komt de pijn vandaan?

Meestal is pijn bij kanker een gevolg van de ziekte, bijvoorbeeld als de tumor op een zenuw drukt, een orgaan of bloedvat afsluit of botten aantast.
Maar soms komt daar nog pijn door de behandeling of door ingrepen en onderzoeken bij.
Denk maar aan wondpijn na een operatie, hoofd-, en spierpijn na chemotherapie of pijn door een ruggenprik of beenmergpunctie.
Psychische pijn kan de lichamelijke pijn versterken, bijvoorbeeld door onzekerheid over de toekomst, boosheid om het verlies van uw gezondheid of opstandigheid.
Het helpt als u dat onder ogen durft te zien en die psychische pijn durft toe te laten.
Probeer er met iemand over te praten of erover te schrijven.


Textur