Maxalt.

De werkzame stof in Maxalt is rizatriptan.
Rizatriptan is sinds 1998 internationaal op de markt.
Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Maxalt.
Het is te verkrijgen in tabletten en smelttabletten.

Wat doet dit middel en waarbij wordt het gebruikt?

Rizatriptan behoort tot de groep triptan antimigrainemiddelen.
Het vernauwt de bloedvaten in de hersenen die bij migraine zijn verwijd.
Bovendien remt het de afgifte van stoffen die ontstekingen kunnen veroorzaken en zorgt het ervoor dat een 'pijnbericht' via de zenuwen niet of minder sterk in de hersenen aankomt.
Artsen schrijven het voor bij migraine.

Migraine Verschijnselen.

Bij migraine heeft u aanvallen van bonzende hoofdpijn, meestal aan één kant van het hoofd.
Ook bent u vaak misselijk en overgevoelig voor licht en geluid.
Tien tot vijftien van de honderd migrainepatiënten zien ongeveer dertig minuten voor de aanval vreemde sterretjes-patronen of zwarte vlekken.
Dit worden de zogenaamde aura-verschijnselen genoemd.
Ongeveer een kwart van de migrainepatiënten voelt de aanval enkele uren tot dagen vóór de aanval aankomen door stemmingsveranderingen, zoals prikkelbaarheid of een depressief gevoel, een verandering van eetlust, zoals trek in zoetigheid, of een veranderd slaap- en waakritme.
Een migraineaanval duurt meestal tussen de 4 en 16 uur, maar soms ook langer dan 24 uur.
Het aantal aanvallen kan sterk variëren en treedt gemiddeld één tot vier keer per maand op.
Het komt vaker voor bij vrouwen en kan een familiekwaal zijn.

Oorzaak.

De oorzaak van migraine is niet bekend, waarschijnlijk gaat het om een combinatie van factoren.
Wel weet men dat tijdens een migraineaanval de bloedvaten in de hersenen korte tijd vernauwd en daarna sterk verwijd zijn.
Mogelijk speelt de natuurlijk voorkomende stof serotonine een rol bij het ontstaan van migraine.

Effect.

Hoe rizatriptan precies werkt bij migraine is niet bekend.
In elk geval vernauwt rizatriptan de bloedvaten die tijdens een migraineaanval verwijd zijn en remt het de pijnberichten die via de zenuwen naar de hersenen gaan.
Uw klachten nemen geleidelijk af en de aanval duurt minder lang.
De tablet begint na een half tot één uur te werken, ongeveer twee uur na inname is het effect maximaal.
Artsen schrijven rizatriptan voor als pijnstillers gecombineerd met middelen die de misselijkheid bestrijden onvoldoende helpen.
Het werkt alleen in acute situaties, tijdens een aanval.
U kunt het dus niet gebruiken om aanvallen te voorkomen.
Als u meer dan twee aanvallen per maand heeft, kunt u medicijnen proberen die de aanvallen voorkomen.
Eerste-keuzemiddelen zijn dan bètablokkers en pizotifeen.

Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Naast het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

Soms:
Duizeligheid, slaperigheid, spierzwakte en vermoeidheid.
Deze bijwerkingen gaan vanzelf weer over.

Zelden:
Maagdarmklachten, opvliegers, versnelde of vertraagde hartslag, hartkloppingen, nekpijn en stijfheid.

Deze bijwerkingen gaan meestal vanzelf weer over:
Pijn en een tintelend beklemd en drukkend gevoel in verschillende delen van uw lichaam, zoals borst en keel.
Deze verschijnselen gaan meestal binnen twee uur over.
Blijft u last houden of maakt u zich hierover zorgen, raadpleeg dan uw arts.

Overgevoeligheid voor dit middel.

Dit kunt u merken aan huiduitslag en zeer zelden aan zwelling van het gezicht, tong en keel met benauwdheid.
Waarschuw bij deze verschijnselen uw arts.
Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor rizatriptan.
Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel niet opnieuw krijgt.
Mensen met een verhoogde bloeddruk of met hartkramp (angina pectoris) kunnen extra gevoelig zijn voor het vaatvernauwende effect van dit middel.
Overleg met uw arts.
Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Als ik dit middel gebruik, mag ik dan...

Autorijden?

U kunt door de migraine-aanval zelf of door de rizatriptan zwak en duizelig zijn.
Neem geen deel aan het verkeer als u hier last van heeft.

Alcohol drinken?

U kunt alcohol drinken in combinatie met dit geneesmiddel.

Alles eten?

U mag alles eten.

Andere medicijnen gebruiken?

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen zijn andere middelen tegen migraine en bepaalde middelen tegen depressie.

Middelen ter voorkoming van migraine, namelijk propranolol (Inderal, Inderetic).
Dit middel kan de werking en de bijwerkingen van rizatriptan versterken.
U mag rizatriptan wel gebruiken als u propranolol gebruikt, maar de maximale dosis rizatriptan per keer is dan lager dan normaal, namelijk 5 mg.
Ook moet ten minste 2 uur tussen het innemen van rizatriptan en propranolol zitten.

Andere middelen tegen migraine, namelijk ergotamine (Migril, Cafergot), methysergide (Deseril) en dihydro-ergotamine (Dihydergot).
Als u deze middelen tegelijk met rizatriptan gebruikt heeft u meer kans op bijwerkingen, omdat ook deze middelen, net als rizatriptan, de bloedvaten vernauwen.

Kan ik dit middel gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap.

Gebruik dit middel NIET als u zwanger bent, of dit binnenkort wil worden.
Het is niet bekend of dit middel veilig is voor het kind.
In theorie kunnen antimigrainemiddelen van het triptan-type de bloedvaten in de placenta vernauwen en daardoor een zuurstoftekort bij het kind veroorzaken.
Meld het in ieder geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of dit binnenkort wil worden.
Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander middel.

Borstvoeding.

Wilt u borstvoeding geven overleg dan met uw arts of apotheker.
Dit middel komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht.
Om zeker te zijn dat de baby hier geen last van ondervindt, kunt u het best na het gebruik van rizatriptan 24 uur geen borstvoeding geven.
Kolf gedurende deze periode de moedermelk af en gooi deze weg.
Geef de baby in de tussentijd flesvoeding.

Hoe moet ik dit middel gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?

Gewone tabletten zonder kauwen innemen met een half glas water.
Smelttabletten eerst laten smelten op de tong en dan pas wegslikken.

Wanneer?

Gebruik dit middel zodra u last krijgt van de eerste hoofpijnverschijnselen van migraine.
Rizatriptan kunt u ook nog gebruiken als de aanval al enkele uren aan de gang is.
Rizatriptan heeft geen effect op de aura-verschijnselen.

Helpt de eerste dosis goed, maar keert de aanval binnen 24 uur terug?

U kunt dan een tweede dosis nemen.
Zorg ervoor dat u de dosis niet te snel achter elkaar neemt.
De tussenpoos tussen de eerste en tweede dosis moet minimaal twee uur zijn.
Gebruik niet meer dan 20 mg per 24 uur.
Als de eerste dosis niet helpt, heeft het geen zin een tweede dosis te nemen.
Neem dan contact op met uw arts.

Hoe lang?

U gebruikt dit middel alleen om de klachten tijdens een aanval van migraine te verminderen.
Zodra de aanval voorbij is, heeft u het niet meer nodig, totdat de volgende aanval opkomt.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Heeft u het middel nog nodig, gebruik de dosis dan alsnog.
Houd rekening met de minimale tussenpoos die tussen twee doses moet zitten en met het aantal doses die u per 24 uur mag gebruiken.

Kan ik zomaar met dit middel stoppen?

Ja, nadat u dit middel regelmatig heeft gebruikt kunt u in één keer stoppen, zonder na-effecten.


Textur