Methadon

Methadon behoort tot de opio´den en het medicijn wordt gebruikt bij het afkicken van hero´ne.
Het is te krijgen als Methadon Drank en Symoron.
Voor de zwaar verslaafden met weinig vooruitzichten op afkicken bestaan er tegenwoordig programma's waarin ze hero´ne krijgen.
Zo worden ze uit het criminele circuit gehaald, hetgeen op zich al een hele vooruitgang betekent.
Als het niet lukt om volledig af te kicken op een andere manier is het een mogelijkheid om de zogenaamde methadononderhoudsbehandeling te volgen.
Daarbij gebruikt men geen hero´ne meer maar methadon.
Het maakt maatschappelijk functioneren veel beter mogelijk.

Het is moeilijk vast te stellen wat nu precies het resultaat van de behandeling van een verslaafde moet zijn.
Moet iemand er helemaal af zijn?
Of is het voldoende als iemand weer redelijk functioneert?
Resultaten met allerlei behandelingen schommelen tussen 10 en 20%.
Men moet dus altijd met 80 tot 90% mislukking rekening houden.
Zou het misschien mogelijk zijn om die laatste groep zover van het illegale middel af te helpen, dat ze weer behoorlijk kunnen functioneren?
Volgens de GG en GD zijn er sinds het begin van de zeventiger jaren elfduizend hero´neverslaafden geweest.
Daarvan zijn er tussen de vier- en vijfduizend gestopt, om wat voor reden dan ook.

Geneesmiddelen zijn maar bescheiden hulpmiddelen, die een relatief onbeduidende rol spelen.
Bij twee derde van de hero´neverslaafden kan men emotionele verwaarlozing vaststellen.
Gewoonlijk zijn mensen op hun 25ste volledig zelfstandig, maar bij drugsverslaafden komt dat punt meestal 15 jaar later.
Dat is ook de periode waarin ze minder moeite hebben van hun hero´neverslaving af te komen.
Bij een problematiek met zoveel aspecten zal het duidelijk zijn dat behandeling met alleen wat medicijnen wel een heel simplistische aanpak betekent.

Methadon heeft als voordeel boven hero´ne dat het geen illegaal straatmiddel is, en men komt dus uit de sfeer van prostitutie en criminaliteit.
In verschillende landen zijn inmiddels meer dan 100 000 mensen met methadon behandeld.
Afhankelijk van de levensbeschouwelijke en politieke opstelling kijkt men op verschillende wijzen naar succes en mislukking van diverse methadonprogramma's.
In sommige landen en in de Verenigde Staten is de methadonbehandeling verboden, maar in de landen waar men er wel mee werkt ziet men wel degelijk een behoorlijk deel van de verslaafden sociaal aanvaardbaar functioneren: ze worden minder vaak gearresteerd, zijn minder afhankelijk van publieke voorzieningen en kunnen weer werken.
Overigens is methadon vele malen giftiger dan hero´ne.

Waarschuwingen en bijwerkingen

Als een strategie om de aids-epidemie te voorkomen werden in veel landen waar men nog niet veel ervaring met methadon had, plotseling programma's met dit middel gestart.
Daaruit bleek echter dat als mensen daaraan niet gewend zijn, het middel catastrofale gevolgen kan hebben.
Een onderhoudsdosering die voor veel mensen inmiddels normaal is (50 tot 100 mg), is dodelijk voor sommige nieuwe gebruikers en 10 mg kan voor een kind al fataal zijn.

Dit middel niet gebruken bij acute ademhalingsvermindering, astma, COPD en cyanose (blauwkleuring van de huid en slijmvliezen door een tekort aan zuurstof in het bloed).
Ook niet gebruiken bij hersentrauma, verhoogde druk in de hersens, delirium tremens en hartfalen.
Terughoudendheid is geboden bij verminderde luchthoudendheid van de longen, zoals bij overmatige slijmvoming in de luchtwegen.

Dit middel niet gebruiken tijdens zwangerschap.
Tijdens behandeling mag men geen borstvoeding geven.

Interacties met andere medicijnen

Methadon mag niet gelijktijdig gebruikt worden met alcohol of cimetidine.
Deze combinatie kan leiden tot verlaging van de ademhaling en tot een versterkt kalmerend effect.

Ook niet gelijktijdig gebruiken met fenyto´ne en rifampicine.
Deze middelen kunnen de behoefte aan methadon vergroten.


Textur