Neurontin

De werkzame stof in Neurontin is gabapentine.
Gabapentine is sinds 1999 internationaal op de markt.
Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Neurontin.
Het is te verkrijgen in capsules en tabletten.

1. Wat doet dit middel en waarbij wordt het gebruikt?

Gabapentine beïnvloedt de informatieoverdracht via zenuwen in de hersenen.
Artsen schrijven het voor bij bepaalde vormen van epilepsie.
Soms wordt het gebruikt bij zenuwpijn.

Epilepsie

Er zijn verschillende vormen van epilepsie.
Bij veel vormen is sprake van epileptische aanvallen, waarbij men zijn bewustzijn verliest en de spieren hevig verkrampen.
Een dergelijke aanval ontstaat doordat de informatieoverdracht tussen zenuwcellen in de hersenen niet goed verloopt.

Behandeling

Bij de keuze van een medicijn voor de behandeling van epilepsie volgt uw arts een schema.
Gabapentine wordt meestal pas gebruikt als de eerste-keusmiddelen bij epilepsie niet voldoende werken of te veel bijwerkingen geven.
Het wordt in combinatie met andere epilepsiemiddelen gebruikt.
De arts start de behandeling met een lage dosering en verhoogt die dan geleidelijk.
Na enkele weken is het volledige effect van dit middel bereikt.

Werking

Gabapentine beïnvloedt prikkels in de hersenen die epileptische aanvallen kunnen veroorzaken.
Het helpt zo bepaalde epilepsieaanvallen te voorkomen.
Na een aantal weken zal duidelijk zijn of het middel voldoende werkt.
U merkt dat doordat epilepsieaanvallen minder vaak optreden en minder heftig zijn of helemaal verdwijnen.

Zenuwpijn

Zenuwpijn is pijn, veroorzaakt door een beschadigde of geïrriteerde gevoelszenuw.
Deze versturen 'berichten' over aanrakingen en verwondingen naar de hersenen.
Beschadigde of geïrriteerde zenuwen zullen deze berichten onjuist versturen, waardoor de hersenen ernstige pijn voelen, zonder dat er van een verwonding sprake is.

Werking

Behalve bij epilepsie werkt gabapentine soms ook bij zenuwpijn.
Dat is te verklaren doordat middelen tegen epilepsie de te grote stimulatie van zenuwen verminderen.
De overstimulatie die optreedt bij epilepsie lijdt tot spiertrekkingen en epileptische aanvallen.
Bij zenuwpijn is ook sprake van zenuwstimulatie.
Daarom werken veel epilepsiemiddelen waarschijnlijk ook bij zenuwpijn.

Effect

Gabapentine werkt bij verschillende soorten zenuwpijn.
Het effect van dit middel is zeer wisselend.
Bij sommige mensen kan het de pijn in belangrijke mate verminderen.
Bij anderen blijkt het niet te werken.
Het kan enige dagen duren voor u effect merkt.
Het effect treedt meestal binnen drie weken in.

2. Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Naast het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.
Dit is echter het geval bij minder dan één op de tien mensen.
De belangrijkste bijwerkingen zijn duizeligheid, slaperigheid, trillende handen en spraakproblemen.

Soms

 • Slaperigheid, sufheid, vermoeidheid, duizeligheid.
  Heeft u last van één van deze bijwerkingen?
  Overleg dan hierover met uw arts.
 • Trillende handen.
 • Onzekere gang bij het lopen.
 • Problemen met het uitspreken van woorden.

  Zelden

 • Niet lekker of slap voelen.
 • Wazig zien, dubbelzien of andere oogproblemen.
 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, buikpijn of verstopping.
 • Doof of tintelend gevoel in de ledematen
 • Gewichtstoename.
 • Verwardheid en geheugenstoornissen.
 • Gedrags- en stemmingsveranderingen.
  Dit kan variëren van nervositeit en angst tot depressieve gevoelens.
 • Kleine onderhuidse bloedinkjes. Raadpleeg hierbij uw arts.

  Als u stopt met het gebruik gaan deze bijwerkingen weer over.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

  3. Heeft dit middel een wisselwerking met andere medicijnen?

  Er zijn van dit middel geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

  4. Als ik dit middel gebruik, mag ik dan...

  autorijden?
  Mensen met epilepsie mogen, afhankelijk van de soort epilepsie, vaak gedurende een bepaalde periode na de laatste epilepsieaanval niet autorijden.
  Bovendien kan gabapentine uw reactie­ en concentratievermogen verminderen.
  Wees dus voorzichtig met alle activiteiten die extra aandacht vergen, zoals autorijden en het bedienen van machines.

  alcohol drinken?
  Alcohol versterkt het versuffende effect van dit middel.
  Ook als u niets van deze bijwerking heeft gemerkt, kunt u door het gebruik van alcohol wel suf worden en kan uw coördinatie- en beoordelingsvermogen afnemen.

  alles eten?
  Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

  5. Kan ik dit middel gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

  Zwangerschap

  Gebruik dit middel NIET tijdens de zwangerschap.
  Er is nog te weinig bekend over de risico's voor de ongeboren baby.
  Als u dit middel gebruikt en u denkt erover om zwanger te worden, overleg dan met uw arts.
  Zo mogelijk kunt u tijdelijk overstappen op een ander middel.

  Bent u toch in verwachting geraakt, of wilt u binnenkort zwanger worden, overleg dan met uw arts.
  Dan kunt u samen het risico van de zwangerschap afwegen tegen het risico van onderbreking van de behandeling.
  Bedenk dat bij epilepsie aanvallen tijdens de zwangerschap ook risico's met zich meebrengen.

  Gebruik foliumzuur vanaf een maand voor het moment dat u zwanger wilt worden tot twee maanden nadat u zwanger bent geworden.
  U vermindert hiermee de kans op aangeboren afwijkingen.

  Borstvoeding

  Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts.
  Dit middel komt in de moedermelk terecht.
  Het is niet bekend of dit schadelijk is voor de baby.
  Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

  6. Hoe moet ik dit middel gebruiken?

  Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

  Wanneer?

  U mag het middel innemen op elk moment van de dag.
  Het beste kunt u vaste innametijdstippen kiezen.
  Dan vergeet u minder snel een dosis.

  Hoelang?

  Epilepsie

  U zult dit middel waarschijnlijk langdurig moeten gebruiken.
  Na enkele weken tot maanden zal uw arts met u bekijken of het voldoende werkzaam is.
  Het kan zijn dat de arts de dosering tussentijds aanpast.
  Verander in elk geval nooit zelf de dosering.

  Zenuwpijn

 • Het is belangrijk uw pijn al voorafgaand aan de behandeling te registreren, bijvoorbeeld door telkens 's avonds aan te geven hoe erg de pijn die dag geweest is en in hoeverre de pijn u heeft belemmerd in uw dagelijkse activiteiten.
 • Vindt u na enkele weken dat het medicijn niet voldoende werkt, aarzel dan niet dit met de arts te bespreken.
  Deze kan mogelijk de behandeling aanpassen door een andere dosering of een ander middel voor te schrijven.
 • Ook kan uw arts u voorstellen om na enkele maanden het gebruik te stoppen.
  Zo is te bepalen of het middel nog altijd effect heeft.
  Registreer voorafgaand en tijdens deze periode weer de pijn en de mate waarin de pijn uw dagelijks leven belemmert.

  7. Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

  Het is belangrijk dit middel consequent in te nemen.
  Mocht u toch een dosis vergeten zijn, neem de vergeten dosis dan zo snel mogelijk in.
  Neem echter nooit een dubbele dosis.
  U kunt eventueel de volgende dosis verschuiven.
  Vraag advies aan uw arts.

  8. Kan ik zomaar met dit middel stoppen?

  Nee, u kunt niet zomaar stoppen.
  Dat moet altijd in overleg met de arts gebeuren.
  De dosering moet namelijk worden afgebouwd, om ernstige problemen te voorkomen, zoals epileptische aanvallen.
  Ook als u een ander epilepsiemiddel gaat gebruiken, mag u niet in één keer met dit middel stoppen.
  Ook in dat geval moet de dosering worden afgebouwd.


 • Textur