Oefeningen oefenprogramma's en uitleg over vele schouderproblemen.

U heeft gekozen voor het bekijken van het oefenprogramma wat u thuis en samen met uw fysiotherapeut/manueel therapeut kunt gaan doen teneinde uw beginnende of geconsolideerde frozen shoulder te behandelen.

Het oefenprogramma is gemaakt en samen gestelt door Dhr Rob Boonstra te Haarlem en is te verkrijgen door overmaking van € 75 op rekening van het Instituut voor Schouderproblematiek te Haarlem.

Voor meer informatie en nadere gegevens mailen naar

Het oefenprogramma vindt u dan op de site van
(Click hier) Oefenbehandeling. voor een overzicht van deze site.
U krijgt dan alvast een indruk.

Het wachtwoord voor inzage van het behandel programma verkrijgt u middels aanvraag en na overmaking.
Ook kunt u een telefonisch consult aanvragen bij Dhr Rob Boonstra.
Er zullen dan kosten in rekening worden gebracht.
Dit is noodzakelijk gebleken omdat er veel navraag is en verzoek om telefonisch overleg.
Er geen regeling is voor fysiotherapeuten en manueeltherapeuten om telefonisch consult in rekening te brengen, wij hopen dat u daar begrip voor heeft.

De kosten voor overleg zijn € 16 tot 15 minuten.
En € 32 vanaf 15 tot 30 minuten etcetera.

Met vriendelijke groet,

namens Dhr R.M. Boonstra
Team Boonstra Haarlem

Frozen shoulder of Capsulitis adhaesiva.

Behandeling frozen shoulder.


Textur