Second opinion oftewel een tweede mening.

Een second opinion of een tweede mening is een medisch oordeel van een andere arts dan uw behandelend arts.
In principe volgen alle specialisten dezelfde procedures voor onderzoek en behandeling.

Toch kan het zijn dat u de mening wilt horen van een andere specialist.
Dat is mogelijk.

Wanneer?

Nadat bij u de diagnose is gesteld, doet uw arts u een voorstel voor een behandeling.
Soms heeft u na het gesprek met uw eigen arts nog vragen die u aan een andere arts zou willen voorleggen.
Zijn er bijvoorbeeld andere mogelijkheden of behandelingsmethoden?
U kunt dan vragen om een second opinion, een tweede mening.
Ook tijdens of na een behandeling is het mogelijk een second opinion te vragen.

Laat u goed informeren.

Het horen van een ernstige of minder ernstige diagnose, brengt onzekerheid, angst en emoties met zich mee.
U heeft tijd nodig om een juiste beslissing te nemen.
Het is belangrijk dat u goed wordt voorgelicht en alle behandelingsmogelijkheden voor u op een rijtje worden gezet.
Laat u goed informeren en als de informatie niet duidelijk is of tekort schiet, vraag dan hulp.
In eerste instantie doet u dat bij uw behandelend arts. Deze zal proberen dit zo goed mogelijk te doen en uw vragen zoveel mogelijk te beantwoorden
. U kunt ook bij uw huisarts terecht met uw vragen en hij kan zijn oordeel geven over de voorgestelde behandeling.
Ook is het natuurlijk altijd mogelijk om uw gevoelens te bespreken met uw familie en vrienden. Zij kennen u en kunnen het voor en tegen van een bepaalde behandeling met u afwegen.
Mocht u nog steeds onzeker zijn en twijfels hebben, vraag dan om een second opinion bij een specialist.

Bij Wie?

Indien u besluit om een second opinion te vragen, dan kunt u dit eerst bespreken met uw eigen behandelend arts.
Die kan met u overleggen bij wie u het best voor een second opinion terecht kunt.
Bij uw huisarts kunt u eveneens terecht voor advies hierover.
Voor een second opinion is een verwijzing van uw huisarts nodig.
Het is ook verstandig om met uw verzekeringsmaatschappij te overleggen voordat u om een second opinion gaat vragen.
Niet alle maatschappijen vergoeden de kosten daarvan.
In principe vergoeden de meeste verzekeringen 1 second opinion per jaar.

Een afspraak maken.

Als u besloten heeft een second opinion aan te vragen, brengt u uw specialist hiervan op de hoogte en verzoekt u hem de medische gegevens aan u mee te geven.
Vervolgens kunt u een afspraak maken bij een andere specialist.
De specialist van wie u een second opinion ontvangt, zal in veel gevallen niet alleen met u praten, maar ook een lichamelijk onderzoek doen en/of aanvullende informatie opvragen bij uw behandelende artsen in andere ziekenhuizen.
In sommige gevallen zal hij of zij met uw behandelend artsen elders willen overleggen.
Voor dit opvragen van gegevens wordt aparte toestemming aan u gevraagd.

Het advies van de specialist.

In het algemeen zal de specialist aan wie u een second opinion vraagt, u zijn of haar visie geven aan het einde van het eerste gesprek.
Wanneer voor de tweede beoordeling aanvullende gegevens noodzakelijk zijn, kan een afspraak voor een tweede polikliniekbezoek worden gemaakt, op een tijdstip dat de aanvullende gegevens zijn verkregen.
Tenzij u dit anders wenst, zal over het second opinion bezoek een brief worden verstuurd aan uw huisarts en behandelend artsen elders.
Deze zijn dan vrij om in overleg met u al dan niet het beleid te wijzigen op grond van het verkregen advies.
In veel gevallen zal dat natuurlijk niet nodig zijn, omdat de adviezen van de arts vaak gelijkluidend zijn aan die van uw andere artsen.
In dat geval kunt u terug naar uw eigen behandelaar.
Is de second opinion anders dan die van de eerste behandelaar, dan zult u een keuze moeten maken.
Dat is niet altijd eenvoudig.
Bij het nemen van uw beslissing zijn er een aantal vragen die u kunnen helpen, bijvoorbeeld:

 • Hoeveel is er bekend over de kans van slagen?
 • Worden de nieuwste technieken gebruikt?
 • Is de behandeling pijnlijk?
 • Brengt de behandeling ongemak met zich mee?
 • Hoe lang gaat de behandeling duren?
 • Heeft u vertrouwen in de hulpverlener?
 • Is er een goede begeleiding?
 • Vergoedt de verzekering de behandeling?
 • Wat zijn de wachttijden?

  Behandeling niet altijd mogelijk.

  Wanneer u de polikliniek voor een second opinion bezoekt, wordt er in principe vanuit gegaan dat u ook uitsluitend voor een second opinion komt.
  Het is denkbaar dat u al voor het eerste polikliniekbezoek of na het verkrijgen van een second opinion graag zou willen dat de behandeling wordt overgenomen of voortgezet.
  Het is belangrijk om u te realiseren dat dit niet in alle gevallen mogelijk is.
  De capaciteit van het ziekenhuis is niet onbeperkt en om te voorkomen dat wachttijden voor operaties, diagnostische verrichtingen en opnames onverantwoord lang worden, kunnen ze niet alle behandelingsverzoeken honoreren.
  Wanneer het u dus van het begin af aan meer gaat om het wisselen van behandelaar dan om het (uitsluitend) verkrijgen van een second opinion, doet u er goed aan dit bij het maken van de afspraak te melden.
  Dit voorkomt eventuele teleurstellingen.

  Tot slot.

  Een second opinion vragen doet u niet zomaar.
  In de meeste gevallen doet u dit als u voor een behandeling staat en u onzeker bent over de diagnose en/of de behandeling.
  Het vragen om een second opinion is geen blijk van wantrouwen tegen uw eigen behandelaar.
  Zeker als het gaat om een intensieve behandeling is het belangrijk dat u achter de behandeling staat en tot een eigen keuze komt.


 • Textur