Darmflora Colonic Flora darmbacteriën
Decompensatie Decompensation verstoring van het evenwicht door een afnemende functie bijv. v.h hart
Decongestivum Decongestant middel dat zwelling vermindert
Decorum Decorum fatsoen
Decubitus Decubitus doorligwond
Defecatie Defaecation stoelgang, het produceren van ontlasting
Defibrillatie Defibrillation elektrische behandeling van hartritmestoornis
Deficiëntie Deficiency tekort
Deficit Deficit gebrek
Degeneratief Degenerative afnemen of vermindering van orgaan of functie
Degradatie Degradation afbraak
Dehydratatie Dehydration tekort aan vocht in de weefsels, onttrekking van vocht aan de weefsels
Delirium Delirium waanzinnigheid, acuut psychische stoornis t.g.v. lichamelijke aandoening, vergiftiging of onthouding van middelen
Dementie Dementia geestelijke achteruitgang
Demulcens Demulcent middel om huid, slijmvliezen enz. weker te maken
Dendritisch Dendritic vertakt
Dentitie Dentition tanden krijgen
Dependent Dependent afhankelijk
Depersonalisatie Depersonalization psychische ziekte met wanen en vervreemding van zichzelf
Depigmentatie Depigmentation verdwijning van kleur (pigment)
Depletie Depletion lediging, ontlasten(tekort) van lichaamsvloeistof
Depolarisatie Depolarization vermindering van de elektrische lading in een zenuwcel
Depressie Depression ziekelijke neerslachtigheid
Deprivatie Deprivation een gemis dat leidt tot ziekteverschijnselen
Derivaat Derivative derivans, chemische verbinding, afgeleid uit een andere verbinding, afleidend middel
Dermatitis Dermatitis huidontsteking
Dermatofytose Dermatophytosis huidschimmelziekte
Dermatologisch Dermatological met betrekking tot de huidziekten
Dermatomycose Dermatomycosis schimmelziekte van de huid
Dermatose Dermatosis huidziekte
Dermografie Dermographia netelroosschrift, een kras op de huid wordt rood met zwelling en soms jeuk
Desensibilisatie Desensitization ongevoelig maken voor een antigeen of allergeen
Desinfectans Disinfectant ziektekiemdodend middel
Desoriëntatie Disorientation verlies van besef voor tijd en ruimte
Desquamatie Desquamation vervelling
Detectie Detection opsporing, ontdekking
Detergens Detergent geneesmiddel dat zuivert
Detoxicatie Detoxication het verwijderen van een gif, ontgifting
Diabetes Diabetes suikerziekte
Diagnose Diagnosis vaststelling van een ziekte
Dialyse Dialysis kunstnierbehandeling
Diameter Diameter middellijn
Diaphoresis Diaphoresis zweetafscheiding
Diarree Diarrhoea buikloop
Diastolisch Diastolic met betrekking tot verslapping van hart en bloedvaten
Diathermie Diathermy doorwarming van zieke organen
Diathese Diathesis vatbaarheid voor een ziekte
Differentiatie Differentiation ontwikkeling in een bepaalde richting, het zich ontwikkelen van cellen, weefsels etc. tot eenheden met bepaalde eigenschappen en eigen karakter.
Diffusie Diffusion vermenging van twee ongelijk-soortige stoffen
Diffuus Diffuse zonder scherpe begrenzing
Difterie Diphtheria infectieziekte
Digestief Digestive met betrekking tot de spijsvertering
Digitalisatie Digitalization toediening van geneesmiddelen bij hartziekten
Dilatatie Dilatation verwijding
Diplopie Diplopia dubbelzien
Direct Direct rechtstreeks
Discoid Discoid schijfvormig
Dislocatie Dislocation ongewone verplaatsing
Dispositie Disposition aanleg, vatbaar zijn voor
Dissemineren Disseminate uitzaaien
Dissociatie Dissociation uiteenval
Distaal Distal naar het einde van de ledematen toe
Distentie Distension uitrekking
Distilleren Distel zuiveren
Distorsie Distortion verstuiking
Distributie Distribution verdeling
Diurese Diuretic afscheiding van urine
Diureticum Diuretic urinedrijvend middel
Diurnus Diurnal wat overdag plaatsheeft
Diverticulitis Diverticulitis ontsteking van de darmuitstulpingen
Documenteren Document onderbouwen, staven
Dominantie Dominance overheersing
Donor Donor gever bijv. Orgaandonor= degene die zijn orgaan afstaat
Doping Doping stimulerende (genees)middelen
Dorsaal Dorsal aan de rugzijde
Dosering Dosage verstrekte hoeveelheid
Doseringsregime Dosage Schedule regeling in verband met de toediening van geneesmiddelen
Dosis Dose hoeveelheid van een geneesmiddel
Drainage Drainage vochtafvoering
Dubbelblind Doubleblind zonder medeweten van de zieke en de arts bijv. bij onderzoek nieuw geneesmiddel
Ductus Duct afvoerbuis, kanaal
Duodenum Duodenum twaalfvingerige darm
Dura Mater Dura Mater harde hersenvlies
Dysartrie Dysarthria uitspraakgebrek
Dyscrasie Dyscrasia gestoorde gezondheid
Dysenterie Dysentery rode loop, bloeddiarree
Dysfagie Dysphagia slikstoornis
Dysforie Dysphoria sombere stemming, somber gevoel
Dysfunctie Dysfunction gestoorde werking
Dysgenesie Dysgenesis gebrekkige aanleg of ontwikkeling
Dysgeusie Dysgeusia smaakstoornis
Dyskinesie Dyskinesia bewegingsstoornis
Dysmennorroe Dysmenorrhoea pijnlijke maandstonden (menstruatie)
Dyspareunie Dyspareunia paringspijn, pijn bij het vrijen
Dyspepsie Dyspepsia gestoorde spijsvertering
Dysplasie Dysplasia ongewone ontwikkeling, misvorming, abnormale vorming en groei van weefsel
Dyspnoe Dyspnoea kortademigheid
Dystonie Dystonia stoornis in de spierspanning
Dystrofie Dystrophy voedingsstoornis, groeistoornis van organen, degeneratie van organen, cellen, weefsels
Dysurie Dysuria pijnlijke urinelozing


Textur