Ecchymose Ecchymosis blauwe plek
Echografie Echography beeld (of foto) van organen dat gemaakt wordt via geluidsgolven die worden teruggekaatst
Eclampsie Eclampsie stuipen of toevallen tijdens zwangerschap
Ectopisch Ectopic buiten zijn normale ligging
Eczeem Eczema oppervlakkige huidaandoening
Effect Effect uitwerking
Effectief Effective doeltreffend
Efficient Efficient doelmatig
Effusie Effusion doorsijpelen van vloeistof naar lichaamsholte of weefsel, de vloeistof zelf
Ejaculatie Ejaculation zaadlozing bij de man
Ejectiefractie Ejection Fraction hoeveelheid vloeistof die bij bijv. 1 hart(pomp)slag weggepompt wordt
Elastisch Elastic rekbaar
Electief Elective verkozen, voorkeur hebbend
Elektro-Encefalo-Grafie Electroencephalo-Graphy beeld van de elektrische hersenstroom
Elektrocardiografie Electrocardio-Graphy onderzoek van de electrische activiteit van het hart
Elektrofysiologisch Electrophysiological met betrekking tot elektrische verschijnselen in levend weefsel
Elektrolyt Electrolyte chemische verbinding die in waterige oplossing in ionen wordt gesplitst
Eliminatie Elimination verwijdering
Embolie Embolism bloedvatverstopping
Embryo Embryo vrucht in het moederlichaam
Emesis Emesis braken
Emeticum Emetic braakmiddel
Emfyseem Emphysema longaandoening
Emolliens Emollient middel om huid, slijmvliezen enz. weker te maken
Emotioneel Emotional gevoelsmatig
Empirisch Empiric wat op ervaring of proefneming berust
Empyeem Empyema etterophoping
Emulgeren Emulsify een melkachtige oplossing vormen
Emulsie Emulsion vloeistof in fijne druppels in een andere vloeistof aanwezig
Enantheem Enanthema uitslag op de slijmvliezen
Encefalitis Encephalitis hersenontsteking
Encefalopathie Encephalopathy hersenziekte
Endemisch Endemic inheems
Endocarditis Endocarditis onsteking van de hartwand
Endocrien Endocrine met inwendige afscheiding in de bloedstroom, hormonaal
Endogeen Endogenous van binnen uit
Endometriose Endometriosis baarmoederslijmvlies buiten baarmoeder
Endoscopie Endoscopy (kijk)onderzoek van lichaamsholten of inwendige kanalen
Endotheel Endothelium inwendig bekledings weefsel van bloed- en lymfvaten
Endotoxisch Endotoxic met betrekking tot gifstoffen uit afgestorven bacteriën
Enema Enema lavement, klysma
Energetisch Energetic met betrekking tot arbeid of energie
Enteric-Coated Entericcoated van een mantel voorzien, bedekken van pillen met een laagje suiker zodat ze langzamer afgebroken worden in de darm
Enteritis Enteritis ontsteking van de ingewanden
Enterocolitis Enterocolitis darmontsteking
Enterohepatisch Enterohepatic met betrekking tot dunne darm en lever
Enurese Enuresis enuresis, onwillekeurige urinelozing, bedwateren
Enzym Enzyme giststof, eiwit dat aanzet tot andere chemische(eiwit)reacties
Eosinofilie Eosinophilia toename van het aantal eosinofiele (zich kleurend met zure kleurstoffen) cellen in het bloed
Epicondylitis Epicondylitis ontsteking van een knobbel aan een gewrichtsuitsteeksel
Epidemie Epidemic besmettelijke ziekte die zich snel verspreid onder een groep van mensen
Epidemiologisch Epidemiological met betrekking tot verspreiding van ziekten onder (delen) v.d. bevolking
Epidermaal Epidermal behorend tot de opperhuid
Epiduraal Epidural buiten het harde hersenvlies en de ruimte aan de buitenzijde van het harde ruggenmergvlies
Epifysair Epiphyseal met betrekking tot de groeischijf
Epigastralgie Epigastralgia pijn in de bovenbuik
Epigastrisch Epigastric met betrekking tot de bovenbuik
Epilepsie Epilepsy vallende ziekte, toevallen
Episiotomie Episiotomy verwijding van de schede-ingang bij de vrouw
Episode Episode op zichzelf staande gebeurtenis
Epistaxis Epistaxis neusbloeding
Epitheel Epithelium dekweefsel, bovenste laag van de huid en slijmvliezen
Epithelioom Epithelioma gezwel dat van dekweefsel uitgaat
Equivalent Equivalent gelijkwaardig
Erectie Erection oprichting van het mannelijk lid
Ergotisme Ergotism kriebelziekte
Erosie Erosion oppervlakkige beschadiging, oppervlakkige slijmvlieszweer
Eructatio Eructation oprisping
Eruptie Eruption plotselinge huiduitslag
Erysipelas Erysipelas wondroos
Erytheem Erythema roodheid van de huid
Erythrasma Erythrasma blijvende huidinfectie
Erytroponse Erythropoiesis vorming van rode bloedlichaampjes
Etiologie Aetiology leer van de ziekteoorzaken
Euforie Euphoria verhoogd gevoel van welzijn
Evacuatie Evacuation ontlediging
Evaluatie Evaluation beoordeling
Evolutie Evolution ontwikkeling
Exacerbatie Exacerbation verergering
Exantheem Exanthema huiduitslag
Excessief Excessive overdreven
Excipiens Excipient bestanddeel van een geneesmiddel
Excitatie Excitation opgewondenheid
Exclusief Exclusive wat andere mogelijkheden uitsluit
Excretie Excretion uitscheiding
Exfoliatie Exfoliation afschilfering
Exocrien Exocrine afscheidend door middel van een afvoerbuis
Exoftalmie Exophthalmos uitpuiling van het oog
Exogeen Exogenous door oorzaken van buitenaf
Expectorans Expectorant geneesmiddel dat het ophoesten bevordert
Experimenteel Experimental proefondervindelijk
Expiratie Expiration uitademing
Exsudaat Exudate ontstekingsvocht
Extensie Extension strekken van ledematen
Extern External uitwendig
Extracellulair Extracellular buiten de cel gelegen
Extracorporaal Extracorporeal buiten het lichaam
Extract Extract ingedikt aftreksel
Extractie Extraction uittrekking
Extrapiramidaal Extrapyramidal buiten de piramidebaan (motorische zenuwbanen)
Extrarenaal Extrarenal buiten de nier
Extrasystole Extrasystole ontijdige hartsamentrekking
Extravasaal Extravascular extravasculair (buiten de bloedvaten)
Extravasatie Extravasation vochtuitstorting
Extreem Extreme uiterst
Extremiteit Extremity een van de ledematen


Textur