Faciaal Facial met betrekking tot het aangezicht
Factor Factor meewerkende oorzaak
Faecaal Feacal met betrekking tot de ontlasting
Faeces Faeces ontlasting
Fagocytose Phagocytosis vernietiging door een cel van schadelijke bestanddelen die in het levend weefsel zijn binnengedrongen
Fallisch Phallic met betrekking tot het mannelijk lid
Farmaceutisch Pharmaceutical uit de apotheek, m.b.t. de productie van geneesmiddelen
Farmacodynamie Pharmacodynamics leer van de werking van geneesmiddelen op een levend wezen
Farmacokineticum Pharmacokinetic leer van de werking van geneesmiddelen in het lichaam
Farmacologisch Pharmacological leer van de geneesmiddelen en de interactie tussen deze en een levend biologisch systeem betreffende
Farmacon Pharmacon geneesmiddel
Faryngitis Pharyngitis keelontsteking
Fasciculatie Fasciculation spiertrillen
Fase Phase trap van ontwikkeling
Fataal Fatal noodlottig
Febriel Febrile koortsig
Feedback Feedback terugkoppeling
Femoralis Femoral met betrekking tot het dijbeen
Fenomeen Phenomenon verschijnsel
Fermentatie Fermentation gisting
Ferriprief Ferriprive gekenmerkt door ijzergebrek
Fertiliteit Fertility vruchtbaarheid
Fibrillatie Fibrillation Samentrekking van afzonderlijke spiervezels. Vorm van hartritmestoornis
Fibrine Fibrin vezelstof in het bloed
Fibrinolytisch Fibrinolytic wat eiwit in gestold bloed oplost
Fibrose Fibrosis woekering van bindweefsel
Filmcoated Filmcoated met een doorschijnend omhulsel
Filtratie Filtration filtering
Fiool Vial medicijnflesje
First-Pass Firstpass eerste hindernis
Fissuur Fissure spleet, kloof
Fistel Fistual pijpzweer
Fixatie Fixation vasthechting
Flaccidus Flaccid slap
Fladderen Flutter flutter, vorm van hartaritme, waarbij de boezems of kamers zich zeer snel ritmisch samentrekken
Flatulentie Flatulence opgeblazenheid, gasophoping in de darmen
Flebitis Phlebitis aderontsteking
Flebografie Phlebography foto van de aders
Flegmone Phlegmon (Niet: Flegmone) weefselontsteking met ettering
Flexie Flexion buiging, buigbeweging in een gewricht door de buigspieren
Fluor Albus Fluor Albus witte vloed
Flush Flush blozen
Fobie Phobia ziekelijke vrees
Foetaal Foetal met betrekking tot het ongeboren kind
Foetoplacentaal Foetoplacental met betrekking tot ongeboren kind en moederkoek
Foetotoxisch Foetotoxic schadelijk voor het ongeboren kind
Folliculitis Folliculitis ontsteking van de haarzakjes
Fontanel Fontanelle nog niet verbeende plek in de schedel bij baby
Fotofobie Photophobia lichtschuwheid
Fotosensibilisatie Photosensitization overgevoelig worden voor licht
Fotosensibiliteit Photosensitivity overgevoeligheid voor licht
Fractie Fraction deel
Fractuur Fracture been(bot)breuk
Frequentie Frequency aantal keren per tijdseenheid
Frigiditeit Frigidity geslachtelijke koelheid
Functie Function taak
Fundamenteel Fundamental van het grootste belang
Fungicidum Fungicide stof die schimmels doodt
Fungistatisch Fungistatic schimmelwerend
Fungus Fungus schimmel
Furunculose Furunculosis steenpuistziekte
Fysico-Chemisch Physicochemical met betrekking tot de natuurkundige aspecten van de scheikunde
Fysiologisch Physiological door de natuur bepaald, de natuurlijke verrichtingen van levende wezens of hun organen betreffend
Fysisch Physical lichamelijk


Textur