Habitueel Habitual uit gewoonte
Haematemesis Haematemesis bloedbraken
Hallucinatie Hallucination zinsbedrog, waanvoorstelling
Heesheid Raucousness heesheid
Hematologisch Haematological (niet: Hemaetolo-Gical) met betrekking tot de leer van het bloed
Hematoom Haematoma bloeduitstorting in de huid
Hematurie Haematuria bloed in de urine
Hemeralopie Haemeralopia nachtblindheid
Hemiplegie Hemiplegia halfzijdige verlamming
Hemodialyse Haemodialysis bloedzuivering door middel van een kunstnier
Hemofilie Haemophilia bloederziekte
Hemolyse Haemolysis vernietiging van de rode bloedlichaampjes
Hemopathie Haemopathy bloedziekte
Hemoperfusie Haemoperfusion bloedzuivering door middel van een kunstnier
Hemopontisch Haemopoietic bloedvormend
Hemopton Haemoptysis bloedspuwen
Hemorragie Haemorrhage bloeding
Hemorroïde Haemorrhoids aambei
Hemostase Haemostasis bloedstelping
Hepatisch Hepatic met betrekking tot de lever
Hepatitis Hepatitis leverontsteking
Hepatobiliair Hepatobiliary met betrekking tot lever en gal
Hepatocellulair Hepatocellular met betrekking tot de levercellen
Hepatomegalie Hepatomegaly leververgroting
Hepatotoxisch Hepatotoxic wat de lever beschadigt
Herediteit Heredity erfelijkheid
Hermetisch Hermetic luchtdicht
Hernia Hernia breuk
Herpes Simplex Herpes Simplex koortsuitslag, virusinfectie
Herpes Zoster Herpes Zoster gordelroos
Hirsutisme Hirsutism overmatige beharing
Histologisch Histological met betrekking tot de weefselleer
Homeostase Homeostasis zelfregulering, chemisch en fysiologisch evenwicht
Homogeen Homogeneous gelijksoortig
Homoloog Homologous overeenkomstig
Hormonaal Hormonal met betrekking tot hormonen
Hormoonspiraal IUS (Intra Uterine System) anticonceptiemiddel; T-vormig kunststof voorwerp in de baarmoeder met hormoonafgifte
Hospitalisatie Hospitalization opneming in een ziekenhuis
Humeralis Humeral met betrekking tot de schouder
Humeroscapulair Humeroscapular met betrekking tot de schouder en het schouderblad
Humor Humour lichaamsvocht, vochtigheid
Humoraal Humoral met betrekking tot de lichaamsvochten
Hydradatie Hydration chemisch proces waarbij water aan een scheikundige verbinding wordt toegevoegd
Hydro-Alcoholisch Hydroalcoholic met betrekking tot water en alcohol
Hydrocephalus Hydrocephalus waterhoofd
Hydrofiel Hydrophilic wateropslorpend
Hydrofoob Hydrophobic waterafstotend
Hydrolyse Hydrolysis(niet:Hydrolyse) splitsing van scheikundige verbindingen onder opneming van water
Hydrothorax Hydrothorax vocht in de borstholte
Hygiënisch Hygienic met betrekking tot de lichaamszorg
Hyperaldosteronisme Hyperaldosteronism verhoogde produktie van hormonen door de bijnierschors
Hyperalgesie Hyperalgesia verhoogde gevoeligheid voor pijn
Hyperbaar Hyperbaric onder verhoogde druk
Hypercapnie Hypercapnia te hoog CO2 gehalte van het bloed
Hyperemesis Hyperemesis overmatig braken
Hyperemie Hyperaemia bloedaandrang, overmatig bloedgehalte van een orgaan of lichaamsdeel
Hyperesthesie Hyperaesthesia overmatige gevoeligheid
Hyperglykemie Hyperglycaemia verhoogd suikergehalte in het bloed
Hyperhidrosis Hyperhidrosis overmatige zweetafscheiding
Hyperkaliëmie Hyperkalaemia te hoge kaliumspiegel in het bloed
Hyperkeratose Hyperkeratosis overmatige verhoorning van de huid
Hyperkinesie Hyperkinesia overmatige bewegingsdrang
Hyperlipidemie Hyperlipidaemia verhoogd vetgehalte in het bloed
Hyperostose Hyperostosis beenuitwas, op verschillende plaatsen optredende botverdikking
Hyperplasie Hyperplasia bovenmatige vermeerdering van weefsel
Hyperpyrexie Hyperpyrexia hoge koorts
Hyperreflexie Hyperreflexia verhoogde reactie op prikkels (te hoge reflex)
Hypersecretie Hypersecretion verhoogde afscheiding
Hypersensitiviteit Hypersensitivity verhoogde gevoeligheid
Hyperstimulatie Hyperstimulation overmatige prikkeling
Hypertensie Hypertension verhoogde bloeddruk
Hyperthermie Hyperthermia verhoogde lichaamstemperatuur
Hyperthyroïde Hyperthyroidism overmatige werking van de schildklier
Hypertonie Hypertonia verhoogde (spier)spanning
Hypertrichose Hypertrichosis overmatige haargroei
Hypertrofie Hypertrophy bovenmatige groei
Hyperurikemie Hyperuricaemia overmaat aan urinezuur in het bloed
Hyperventilatie Hyperventilation angstige ademhaling, overbeademing
Hypervitaminose Hypervitaminosis overmaat aan vitamine
Hypervolemie Hypervolaemia te groot bloedvolume
Hypnotisch Hypnotic met betrekking tot hypnose (een tijdelijke trance-achtige toestand)
Hypoacousis Hypoacusis hardhorigheid
Hypochondrie Hypochondriasis overdreven bezorgdheid om de eigen gezondheid
Hypodermaal Hypodermic onder de huid toegediend
Hypofysair Hypophysael met betrekking tot het hersenaanhangsel
Hypoglykemie Hypoglycaemia te laag gehalte aan bloedsuiker
Hypogonadisme Hypogonadism onvoldoende werking van de geslachtklieren
Hypokaliëmie Hypokalaemia verlaagde kaliumspiegel van het bloed
Hypomanie Hypomania lichte vorm van ziekelijke aandrift (psychische opwindingstoestand)
Hypoplasie Hypoplasia onvoldoende ontwikkeling
Hypotensie Hypotension lage bloeddruk
Hypotensief Hypotensive wat de bloeddruk verlaagt
Hypothalamisch Hypothalamic met betrekking tot een deel van de tussenhersenen
Hypothermie Hypothermia onderkoeling
Hypothese Hypothesis veronderstelling
Hypothyroïdie Hypothyroidism onvoldoende werking van de schildklier
Hypotonie Hypotonia verlaagde spierspanning
Hypotrofie Hypotrophy onvoldoende groei
Hypourikemie Hypouricaemia onvoldoende urinezuur in het bloed
Hypoventilatie Hypoventilation tekortschietende ademhaling
Hypovitaminose Hypovitaminosis tekort aan vitamine
Hypovolemie Hypovolaemia onvoldoende bloedvolume
Hypoxemie Hypoxaemia zuurstoftekort in het bloed
Hypoxie Hypoxia zuurstoftekort in de weefsels
Hysterectomie Hysterectomy verwijdering van de baarmoeder


Textur