Kanaal-stenose stenose vernauwing in de wervelkolom
Katabolisme Catabolism weefselafbraak
Katalyseren Catalyse snel voort doen gaan
Keloïd Keloid littekengezwel (woekering)
Keratitis Keratitis oogbindvliesontsteking
Keratoconjunctivitis Keratoconjunctivitis ontsteking van oogbindvlies en hoornvlies
Keratolyticum Keratolytic middel dat de hoornlaag van de huid verweekt
Keto-Acidose Ketoacidosis zuurvergiftiging (verstoring van de stofwisseling) bij suikerziekte
Kinetisch Kinetic wat beweging veroorzaakt
Klassiek Classic bij uitstek bijv. Klassiek verschijnsel= verschijnsel zoals dat in de boekjes beschreven is
Klinisch Clinical direct voor de arts (hulpverlener) zichtbaar
Koilonychie Koilonychia lepeltjesnagels
Kompressie-fraktuur . Breuk waarbij het wervellichaam wordt samengedrukt
Kompressie- neuropathie . Irritatie van een zenuw door afklemming
Koolhydraat Carbohydrate verbinding van koolstof
Kristallisatie Crystallization kristalvorming
Kristalurie Crystalluria aanwezigheid van kristallen in de urine
Kruisallergie Crossallergy overgevoeligheid uitgelokt door een bestaande overgevoeligheid
Kruisinfectie Crossinfection besmetting opgelopen binnen het ziekenhuis
Kruisresistentie Crossresistance gekruiste weerstand, resistent worden van bacteriestam voor antibioticum, verwant aan antibioticum waarmee bacteriestam wordt behandeld.
Kwalitatief Qualitative naar de hoedanigheid
Kwantitatief Quantitative met betrekking tot de hoeveelheid
Kyste Cyst holte gevuld met vocht
Kystische Fibrose Cystic Fibrosis aandoening van exocriene klieren


Textur