Maceratie Maceration verweking v. weefsel
Macula Macule vlek, gele vlek op het netvlies van oog
Maculopapuleus Maculopapular met vlekken gepaard
Malabsorptie Malabsorption gebrekkige opname van voedingsstoffen
Malaise Malaise gevoel van onwelzijn
Malformatie Malformation misvorming
Maligne Malignant kwaadaardig
Mammair Mammary met betrekking tot de vrouwelijke borstklier
Manie Mania ziekelijke neiging (opgewonden psychische toestand)
Manifest Manifest onmiddellijk herkenbaar
Manifestatie Manifestation waarneembaar verschijnsel
Manisch Manic ziekelijk aangelegd (opgewonden psychische toestand)
Massage Massage manuele behandeling
Massief Massive sterk
Masticatoir Masticatory met betrekking tot het kauwen
Mastitis Mastitis onsteking van de borstklier
Mastocyt Mastocyte mestcel
Mastodynie Mastodynia pijn in de borstklier
Mastoiditis Mastoiditis ontsteking van het slaapbeen, veroorzaakt door ontsteking van het middenoor
Maxillair Maxillary met betrekking tot de bovenkaak
Maximaal Maximal het grootst mogelijk
Maximum Maximum grootst mogelijke hoeveelheid
Mechanisme Mechanism samenstel van bewegende delen
Mediaan Median op de middellijn
Mediator Mediator hulpmiddel
Medicament Medicament medicijn
Medicatie Medication voorschrijven van geneesmiddelen
Medicinaal Medicinal geneeskrachtig
Mediëren Mediate bemiddelen
Medisch Medical geneeskundig
Medullair Medullary mergachtig
Megacolon Megacolon vergrote dikke darm
Megaloblastair Megaloblastic met vergrote moedercellen in de rode bloedlichaampjes
Melaena Melaena zwarte stoelgang a.g.v bloed in ontlasting
Melanoom Melanoma kwaadaardig gezwel v.d. huid (uitgaand van moedervlek)
Melanose Melanosis donkere verkleuring
Membraan Membrane dun vlies
Menarche Menarche eerste maandstonden, de eerste keer dat er een menstruatie is en daarmee de puberteit
Mengbaar Miscible wat gemengd kan worden
Meningitis Meningitis hersenvliesontsteking
Menopauze Menopause overgangsjaren
Menorragie Menorrhagia hevige maandstonden, hevige menstruatie
Menstruatie Menstruation maandstonden, maandelijkse bloeding bij de vrouw
Mentaal Mental verstandelijk
Mesentericus Mesenteric met betrekking tot het buik-darmvlies
Metaboliet Metabolite stofwisselprodukt
Metabolisatie Metabolization omzetting in de stofwisseling
Metabolisme Metabolism stofwisseling
Metaplasie Metaplasia weefselvormverandering
Metastase Metastasis uitzaaiing
Meteorisme Meteorism windzucht, opgeblazenheid
Methemoglobinemie Methaemoglobinaemia aandoening van de bloedkleurstof
Metrorragie Metrorrhagia onregelmatige baarmoederbloeding
Micel Micelle kleine vetdruppel
Microbiologisch Microbiological met betrekking tot de kleinste levende wezens
Microcirculatie Microcirculation bloedsomloop door de kleinste slagaders
Micrografie Micrography zeer klein handschrift
Microgram Microgram miljoenste gram
Microniseren Micronize verpulveren
Microorganisme Microorganism kleinste levend wezen
Microscopisch Microscopic voor het blote oog onzichtbaar
Microsomaal Microsomal kleinste deeltje in een cel betreffend
Microsporum Microsporum huidschimmel met kleine sporen
Microvillus Microvillus bijzonder kleine uitstulping van de celmembraan
Mictie Micturition het lozen van urine
Migraine Migraine schele hoofdpijn
Milieu Environment omgeving
Mimiek Mime (niet: mimicry) gezichtsuitdrukking
Mineralisatie Mineralization afzetting van kalkzouten
Mineralocorticoïde Mineralocorticoid hormoon uit de bijnierschors
Minimaal Minimal het kleinst mogelijk
Minimaliseren Minimize als onbeduidend voorstellen
Minimum Minimum kleinst mogelijke hoeveelheid
Miotisch Miotic wat de pupil vernauwt
Mitose Mitosis gewone celdeling
Mobilisatie Mobilization beweeglijk maken
Mobiliteit Mobility beweeglijkheid
Modificeren Modify wijzigen
Modulator Modulator plaatselijke stop in de weefsels
Moleculair Molucular bestaande uit moleculen (kleinste deeltje van stof, dat nog alle eigenschappen van die stof vertoont)
Monitoring Monitoring bewaking
Monocomponent Monocomponent geneesmiddel zonder nevenbestanddelen
Mononucleose Mononucleosis vermeerdering van eenkernige witte bloedlichaampjes
Monotherapie Monotherapy behandeling met één geneesmiddel
Morbiditeit Morbidity ziektecijfer
Morfinomimetecum Morphinomimetic stof die als morfine werkt
Mortaliteit Mortality sterftecijfer
Motiliteit Motility vermogen om spontaan te bewegen
Motorisch Motor met betrekking tot beweging
Mucociliair Mucociliary met betrekking tot slijmvlies en trilharen
Mucocutaan Mucocutaneous met bestrekking tot huid en slijmvliezen
Mucolyticum Mucolytic slijmoplossend middel
Mucopurulent Mucopurulent slijmig en etterig
Mucosa Mucosa slijmvlies
Mucus Mucus slijm
Multidosis Multidose grote hoeveelheid geneesmiddelen
Multipara Multiparous vrouw die meer dan eens heeft gebaard
Multipel Multiple veelvoudig
Musculair Muscular met betrekking tot de spieren
Musculair Relaxans Muscle Relaxant middel dat de spieren ontspant
Musculatuur Musculature spierstelsel
Mutageen Mutagenic wat verandering teweegbrengt
Mutatie Mutation sprongsgewijze verandering
Mutisme Mutism onvermogen om te spreken
Myalgie Myalgie spierpijn
Myasthenie Myasthenia spierzwakte
Mycobacterie Mycobacterium zuurvaste staafjesbacterie
Mycologisch Mycological met betrekking tot schimmels
Mycose Mycosis door een schimmel veroorzaakte ziekte
Mycotisch Mycotic door schimmels veroorzaakt
Mydriaticum Mydriatic pupilverwijder
Myelomatose Myelomatosis meerdere myelomen
Myeloom Myeloma kwaadaardig gezwel van ruggemerg of beenmerg
Myelosuppressie Myelosuppression remmende werking op het beenmerg
Myelotoxisch Myelotoxic giftig voor het beenmerg
Myocarditis Myocarditis ontsteking van de hartspier
Myopathie Myopathy spierziekte
Myopie Myopia bijziendheid
Myositis Myositis spierontsteking


Textur