Nadelig Adverse kwalijk
Nadir Nadir voetpunt
Narcoticum Narcotic verdovend middel
Nasaal Nasal met betrekking tot de neus
Nasolacrimaal Nasolacrimal met betrekking tot de neus en tranen
Natriurese Natriuresis uitscheiding van zouten met de urine
Nausea Nausea misselijkheid
Necrolyse Necrolysis afsterving van weefsel
Necrose Necrosis weefselversterf
Nefritis Nephritis nierontsteking
Nefroliet Nephrolith niersteen
Nefropathie Nephropathy nierziekte
Nefrotisch Nephrotic met betrekking tot nierziekten
Nefrotoxisch Nefrotoxic giftig voor de nieren
Negatief Negative afwezig
Neonataal Neonatal met betrekking tot de eerste weken na de geboorte
Neoplastisch Neoplastic gepaard gaand met nieuwvorming
Nervositeit Nervousness zenuwachtigheid
Neuraal Neural met betrekking tot de zenuwen
Neuralgie Neuralgia zenuwpijn
Neuritis Neuritis zenuwontsteking
Neurodermitis Neurodermatitis huidaandoening met lichte zenuwstoornissen
Neuroleptanalgesie Neuroleptanalgesia middel dat pijnstilling en veranderend bewustzijn geeft
Neurolepticum Neuroleptic middel gebruikt bij geestesziekte
Neurologisch Neurological met betrekking tot de zenuwen
Neuromusculair Neuromuscular met betrekking tot zenuwen en spieren
Neuronaal Neuronal met betrekking tot een zenuwcel
Neuropathie Neuropathy zenuwziekte
Neurotisch Neurotic met betrekking tot een ziekelijke houding
Neurotoxisch Neurotoxic giftig voor het zenuwstelsel
Neurotransmitter Neurotransmitter chemische stof als overbrenger van de zenuwprikkel
Neurovegetatief Neurovegetative met betrekking tot het autonome zenuwstelsel
Neutralisatie Neutralization opheffing
Neutrofiel Neutrophil kleurbaar met neutrale kleurstoffen
Neutropenie Neutropenia tekort aan witte bloedlichaampjes
Neveneffect Sideeffect bijwerking
Nidatie Nidation innesteling
Niersteen Calculus I verkalking in het nierbekken
Nihil Nil niets
Nocturnus Nocturnal nachtelijk
Nodeus Nodose knobbelig
Normalisatie Normalization in overeenstemming brengen met een norm
Normotensief Normotensive met gewone bloeddruk
Nosocomiaal Nosocomial door verblijf in het ziekenhuis veroorzaakt
Nullipara Nulliparous vrouw die nog geen kind heeft gebaard
Nummulair Nummular ter grootte van een muntstuk bijv. Bij huidafwijking
Nutriënt Nutrient voedingsstof
Nycturie Nocturia verhoogde urinelozing in de nacht
Nystagmus Nystagmus oogsiddering, ongecontroleeerde snelle beweging van het oog


Textur