Radiculaire pijn
Uitstralende pijn volgens het verloop van de zenuwwortels.

Radiculitis
Ontsteking van de wortel van de ruggemergzenuw.

radioactiviteit
gevaarlijke straling

Radiografie
Fotograferen d.m.v. rŲntgenstralen

radiotherapie
bestraling

Radix
Wortel.

ragade
scheurtje

Raynaudfenomeen
bleekheid van vingers of tenen

reabsorptie
terugresorptie

reactie
terugwerking

reactivering
weer actief maken

reactiviteit
vermogen om te reageren

reagens
reageermiddel

reageren
reactie veroorzaken

rebound-effect
terugslag

recept
voorschrift

receptor
bestanddeel dat gevoelig is voor prikkels

recidief
wederinstorting

Recidiveren
Het opnieuw optreden van de klachten, ziekteverschijnselen.

recipiŽnt
ontvanger

recombinant
DNA waarin een stukje vreemd DNA is ingelast

reconstitutie
bijeenbrengen van verschillende componenten

reconvalescentie
herstel na een ziekte

rectaal
met betrekking tot de endeldarm

recuperatie
herstel van krachten

recurrerend
terugkomend

reductie
scheikundige herleiding

referentie
verwijzing

reflectoor, reflectorisch
met betrekking tot een onwillekeurige reactie

reflex
onwillekeurige reactie

reflux
terugvloeiing

refractair
ongevoelig

regeneratie
herstelgroei

regressie
achteruitgang

regulatie
aanpassing aan de normale toestand

regurgitatie
terugstroming

rehydratie
opheffing van uitdroging door toevoer van vocht

reÔnfectie
hernieuwde besmetting

relaxans
middel dat ontspanning teweegbrengt

relevant
essentieel

remissie
tijdelijke vermindering of verdwijning van ziekteverschijnselen

renaal
met betrekking tot de nier

renine
giststof die de bloeddruk beÔnvloedt

renovasculair
met betrekking tot nieren en bloedvaten

repetitief
zich herhalend

reproduktie
vermenigvuldiging

research
wetenschappelijk onderzoek

resectie
uitsnijding

reservoir
plaats waar ziekteverwekkers zich kunnen ophopen

residuaal, residueel
achterblijvend

resistent
bestand tegen

resorptie
opslorping

respiratoir, respiratoor
met betrekking tot de ademhaling

respons
antwoord

restless legs
rusteloze benen

resuscitatie
opwekking uit schijndood

retard
vertraagde opneming in het lichaam

retardatie
vertraging

retentie
ophouding

retinaal
met betrekking tot het netvlies

retinopathie
netvliesaandoening

retractie
terugtrekking

retrobulbair
achter de oogbol

retrograad
teruggaand

retrosternaal
achter het borstbeen

reumatoÔd
op reuma gelijkend

revaluatie
herwaardering

reversibel
omkeerbaar

revulsief
afleidend

rhinitis
neusverkoudheid

rhinopharyngitis
ontsteking van de neuskeelholte

Rhizolyse
Doorsnijding van een zenuwwortel.

rhonchus
reutelgeruis

rickets
Engelse ziekte

rigiditeit
stijfheid

rinorroe
neusdrop

risicofactor
omstandigheid die de kans op ziekte vergroot

risicopatiŽnt
patiŽnt die gevaar loopt om ziek te worden

routinematig
zoals gewoonlijk

rubella
rodehond

ruptuur
verscheuring


Textur