vaccin
entstof

vaccinatie
inenting

vaccinia
ziektetoestand na inenting

vagaal
met betrekking tot de zwervende zenuw

vaginaal
met betrekking tot de schede

vagolitisch
alsof de werking van de zwervende zenuw onderbroken is

vagotonie
verschuiving van het evenwicht in het zenuwstelsel

validiteit
geldigheid

valvula
klepje

variabiliteit
veranderlijkheid

variatie
geringe afwijking

varicella
waterpokken

varix
spatader

vasculair
met betrekking tot de bloedvaten

vasculitis
vaatontsteking

vasoactief
van invloed op de spanning van bloedvaten

vasoconstrictie
vaatvernauwing

vasodilatatie
vaatverwijding

vasomotorisch
van invloed op de omvang van bloedvaten

vasopressor
stof die de samentrekking van spierweefsel bevordert

vegetatief
buiten het bewustzijn om

vehiculum
drager

venerisch
met betrekking tot geslachtsziekten

veneus
met betrekking tot de aders

ventilatie
luchtverversing

Ventraal
M.b.t. de buik; aan de buikzijde.

ventriculair
met betrekking tot een orgaanholte

Vertebraal
Met betrekking tot de wervels

vertigo
duizeligheid

vesicaal
met betrekking tot de blaas

vestibulair
met betrekking tot het evenwichtsorgaan

vigiliteit
waakzaamheid

viraal
door een virus veroorzaakt

virilisatie
vermannelijking

visceraal
met betrekking tot de ingewanden

viscositeit
kleverigheid

visioen
droombeeld

visueel
met betrekking tot het zicht

vitale capaciteit
nuttige longinhoud

vitreus
glasachtig

voluntarius
vrijwillig

vomitus
braaksel

vulvair
met betrekking tot de schaamspleet

vulvovaginitis
ontsteking van de schaamspleet en de schede


Textur